Studiebesök

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas i en domstol oftast huvudförhandling och de är som huvudregel offentliga.

Rätten kan besluta att personer som är under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i nära relation är inte lämpliga för skolklasser. Vissa mål är av mycket känslig natur för en enskild person. Sådana mål kan därför hållas helt eller delvis bakom stängda dörrar, och då har allmänheten inte tillträde till rättssalen. Huvudförhandlingar med tilltalade under 18 år sker oftast bakom stängda dörrar. Något som kan vara bra att tänka på när man planerar ett besök.

Besök av skolklasser och grupper

Besök av skolklasser och andra större grupper bör avtalas i förväg med tingsrätten. Detta för att tingsrätten ska kunna bedöma om ett mål lämpar sig för den kategori som ska göra studiebesöket, om det finns risk att förhandlingen inte kommer att vara offentlig samt se till att förhandlingen hålls i en förhandlingssal med tillräckligt många åhörarplatser. För att erbjuda plats till alla i en grupp är maximalt 25 besökare åt gången att föredra men det påverkas även av vilken sal som förhandlingen är planerad att hållas i. De flesta förhandlingar börjar cirka klockan 9.00 respektive klockan 13.00. För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med paus. 
Vår erfarenhet är att unga besökare helst bör gå på gymnasiet för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket.

Vill man boka ett studiebesök kontaktar man tingsrätten via telefon eller e-post. Då kan ni också få reda på vilken dag och förhandling som passar bra för ett besök.

Att tänka på inför studiebesök

Det förekommer att förhandlingar ställs in med kort varsel och det finns därför inte möjlighet att ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert studiebesök i god tid. Vi rekommenderar att ni ringer dagen före förhandlingen ska hållas för att stämma av om några förändringar skett. Ju bättre förberedda ni är, desto mer kommer ni att få ut av ert studiebesök på tingsrätten.

Besökare vid domstolen omfattas av säkerhetskontroll enligt föreskrifter i lag. Tänk därför på att komma i god tid inför studiebesöket.

Är du lärare/gruppledare ser vi gärna att du inför besöket informerar om de ordningsregler som gäller.

Enligt lag är det förbjudet att:

  • fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
  • ha elektronisk utrustning, som till exempel mobiltelefoner, surfplattor eller smarta klockor påslagna i rättssalen.

Utöver detta finns det andra ordningsregler:

  • det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal, kommentera vad som sägs eller liknande
  • det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck i rättssalen
  • det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser
  • det är en sedvana att ta av mössa/keps i rättssalen

På Domstolsverkets hemsida finns det utmärkt material för skolor och andra intresserade att ta del av. 

Uppdaterad
2023-10-19