Ansök om att godmanskap ska upphöra

Om en god man inte behövs längre vänder du dig till överförmyndaren i din kommun eller till tingsrätten.

För dig som har god man

Att ha god man är frivilligt och du bestämmer själv om det ska avslutas. Om du bara vill byta god man ska du kontakta överförmyndaren i din kommun.

Om du inte längre vill ha någon god man alls, kan du antingen prata med överförmyndaren i din kommun eller skriva direkt till tingsrätten. Det finns ingen särskild blankett, utan skriv en egen ansökan och skicka med e-post, vanligt brev eller via våra e-tjänster. I ansökan ska du:

  • skriva att du inte längre vill ha god
  • ange ditt namn och personnummer

Du som är anhörig till någon som har en god man

Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet avslutas. Det är tingsrätten som beslutar om upphörande av godmanskap.

Den som har en god man kan själv begära att det ska sluta. Men också en nära anhörig kan ansöka om upphörande, till exempel åt en make/maka, sambo, förälder, syskon eller barn. Även överförmyndaren och den gode mannen kan ansöka.

Det finns ingen särskild blankett, utan skriv en egen ansökan och skicka med e-post, vanligt brev eller via våra e-tjänster. I ansökan ska du:

  • skriva att godmansskapet ska upphöra och anledningen till det
  • ange namn och personnummer på den som har god man
  • ange ditt namn och personnummer
  • skriva vilken relation du har till den anhörige

Bifoga gärna ett skriftligt samtycke som visar att den som har god man vill att godmanskapet ska upphöra. Tingsrätten kan även behöva mer uppgifter för att fatta beslut om upphörande.

Förändrat behov för den som har god man

Den som vill byta god man kontaktar överförmyndaren i sin kommun.

Om hjälpbehovet har ökat och det finns behov av en förvaltare i stället för god man, kan tingsrätten besluta om det.

Om den som har god man dör upphör godmanskapet automatiskt. Varken överförmyndare eller tingsrätt behöver fatta beslut om det.

Uppdaterad
2024-04-22