Medarbetarskap och ledarskap

Hur är det att vara medarbetare och ledare i Sveriges Domstolar? Möt Alexander och Charlotte som berättar om sina roller och utmaningar.

Att vara ledare i Sveriges Domstolar

Som chef i Sveriges Domstolar har du tillsammans med dina medarbetare ett av de finaste uppdragen du kan ha i ett demokratiskt samhälle: Att garantera att beslut i en domstol är rättssäkra, effektiva och av hög kvalitet. För oss är det viktigt att allmänheten har ett förtroende för vår verksamhet, och som chef skapar du förutsättningar för detta varje dag. Hos oss är ledarskap, verksamhetsansvar och arbetsgivaransvar tre samverkande delar i ett framgångsrikt chefsskap.  

Textversion av filmen

Filmen handlar om hur det är att vara ledare i Sveriges Domstolar. Charlotte Brokelind är Hovrättspresident på Göta hovrätt. Hon går ut från Göta hovrätts entré.

Charlotte: Det roligaste med mitt jobb är att jag får jobba tillsammans med så duktiga, kunniga och väldigt engagerade medarbetare. Det gör jobbet väldigt roligt. Också naturligtvis att det är ett betydelsefullt arbete.

Charlotte går in genom Göta hovrätts entré.

Charlotte: Jag tror att det som utmärker mig som ledare är att jag är rätt så tydlig och att jag jobbar nära medarbetarna. Det vill jag i alla fall göra. Jag brukar säga det också att har man roligt på jobbet gör man ett bättre arbete än om man inte har det.

Charlotte: Mest grundläggande är väl att man har en medvetenhet om uppdraget och hur viktigt det är. Och att man är transparent, alltså öppen, och kan förklara varför saker blir som de blir.

Charlotte: Jag försöker visa förtroende och tillit till medarbetarna, jag är inte så mycket för detaljstyrning. För det visar sig nämligen att folk gör det på sitt sätt men det blir ofta väldigt bra.

Charlotte diskuterar med en kollega. De sitter vid ett bord. 

Charlotte: En av de absolut största utmaningarna är att hitta rätt medarbetare tycker jag, och sedan att få dem att trivas på jobbet. För om de trivs på jobbet då sprider det sig. Precis som om de inte trivs då sprider det sig också.

Charlotte: När jag söker nya medarbetare söker jag efter personer som har rätt attityd både till medarbetarskapet och till uppdraget, det är nämligen väldigt viktigt. Det är viktigt att man kommer med nya idéer, att man är öppen, att man lyssnar på andra och är beredd på att jobba tillsammans med andra.

Charlotte: Arbetsgivaransvar innebär att jag befinner mig i det statliga sammanhanget. Det innebär att jag har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna. Det innebär naturligtvis att jag ska använda de verktyg som finns för att göra det bästa av de resurser som ges.

Charlotte: Som ansvarig för verksamheten är det viktigt att jobba med arbetsformerna och hänga med i utvecklingen. Nu handlar det väldigt mycket om digitalisering. Det är också jätteviktigt att göra det tillsammans. Därför att tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer än vad vi kan göra var och en för sig.

Charlotte: En blivande chef ska definitivt se sina medarbetare, uppmärksamma dem och låta dem utvecklas. Och se till att de samarbetar!

Charlotte Brokelind, Hovrättspresident, Göta Hovrätt

Vad är det roligaste med ditt jobb?

- Det roligaste med mitt jobb är att jag får jobba ihop med så duktiga, kunniga och väldigt engagerade medarbetare. Det gör jobbet väldigt roligt. Och naturligtvis att det är ett betydelsefullt arbete.

Vad utmärker dig som ledare?

- Jag tror att det som utmärker mig som ledare är att jag är rätt så tydlig och att jag jobbar nära medarbetarna. Det vill jag i alla fall göra. Jag brukar säga också att har man roligt på jobbet så gör man ett bättre arbete än om man inte har det.

Hur använder du ditt ledarskap för att motivera och leda medarbetarna?

- Jag försöker visa förtroende och tillit till medarbetarna, jag är inte så mycket för detaljstyrning. Det visar sig nämligen att folk gör det på sitt sätt men det blir ofta väldigt bra.

Vad tycker du är mest grundläggande i din roll som chef i Sveriges Domstolar?

- Mest grundläggande är väl att man har en medvetenhet om uppdraget och hur viktigt det är. Och att man är transparent, alltså öppen, och kan förklara varför saker blir som de blir.

Vilken är din största utmaning som chef idag?

- En av de absolut största utmaningarna är att hitta rätt medarbetare och att få dem att trivas på jobbet. För om de trivs på jobbet då sprider det sig. Trivs de inte så sprider det sig också…

Vad innebär det för dig att ha arbetsgivaransvar?

- Arbetsgivaransvar innebär att jag befinner mig i det statliga sammanhanget. Det innebär att jag har stort fokus på arbetsmiljöfrågorna. Det innebär naturligtvis att jag ska använda de verktyg som finns för att göra det bästa av de resurser som ges.

Som verksamhetsansvarig – vad är viktigast för dig att arbeta med?

- Som ansvarig för verksamheten är det viktigt att jobba med arbetsformerna och hänga med i utvecklingen. Nu handlar det väldigt mycket om digitalisering. Det är också jätteviktigt att göra det tillsammans. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket mer än vad vi kan göra var och en för sig.

Vilka förmågor letar du efter när du söker nya medarbetare?

- När jag söker nya medarbetare så söker jag efter personer som har rätt attityd både till medarbetarskapet och till uppdraget, det är nämligen väldigt viktigt. Det är viktigt att man kommer med nya idéer, att man är öppen, lyssnar på andra och är beredd på att jobba tillsammans med andra.

Vilket är ditt bästa tips till blivande chefer?

- En blivande chef ska definitivt se sina medarbetare, uppmärksamma dem och låta dem utvecklas. Och se till att de samarbetar!

Att vara medarbetare i Sveriges Domstolar

I Sveriges Domstolar medarbetar du i en verksamhet som är en av de bärande delarna i vårt demokratiska samhälle. Men du är också i en förtroendebransch. Vi har ett ansvarsfullt uppdrag och det du gör som medarbetare bidrar och har betydelse. Hos oss är ansvar, engagemang och delaktighet utmärkande för ett gott medarbetarskap. Det är du som medarbetare som driver och utvecklar oss.  

Textversion av filmen

Filmen handlar om hur det är att vara medarbetare inom Sveriges Domstolar. Alexander Pavlica arbetar som HR-specialist på Domstolsverket.

Alexander: Det bästa med mitt jobb är att jag får hålla på med arbetsuppgifter som utvecklar och stimulerar mig. Jag känner att jag förbättrar min kompetens hela tiden.

Alexander: Ansvar för mig betyder att jag får ett förtroende för en arbetsuppgift, en process eller ett projekt. Helhetsansvaret gör att jag blir väldigt mån om resultatet. Jag blir mån om att leveransen blir så bra som möjligt till kunden.

Alexander tar en fikarast med två kollegor. De sitter i en soffa.

Alexander: Det som gör mig engagerad på jobbet är att jag har utvecklande arbetsuppgifter och trevliga kollegor. Det engagemanget gör att jag drivs av att förbättra mig och jag drivs av att utveckla mina arbetsområden.

Alexander står vid sitt skrivbord. Han har ett par fyrkantiga glasögon och en blå skjorta på sig.

Alexander: Delaktighet skapar vi på min arbetsplats genom att vi informerar varandra och ger varandra återkoppling om vad som händer och sker på enheten. Det är ofta så att en arbetsuppgift sällan bara berör min enhet utan ofta behöver vi samarbeta med andra kollegor från andra avdelningar. Då får man en helhetssyn och det skapar en delaktighet i hela organisationen.

Alexander: Vi arbetar med jämställdhet ur den aspekten att vi försöker ha ett jämställdhetsperspektiv i allting vi gör. Det gäller annonsering, framtagning av riktlinjer, policyers och hur vi kommunicerar med våra kunder.

Alexander knappar på tangentbordet till hans dator.

Alexander: Det mest spännande på min arbetsplats just nu är hur vi ska möta digitaliseringen utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Vilken kompetens kommer vi att behöva de närmsta åren för att kunna möta digitaliseringen?

Läs intervjun med Alexander - om att vara medarbetare i Sveriges Domstolar

Vad är det bästa med ditt jobb?

- Det bästa med mitt jobba är att jag får hålla på med arbetsuppgifter som utvecklar och stimulerar mig. Jag känner att jag förbättrar min kompetens hela tiden.

Vad betyder ansvar för dig?

- Ansvar för mig betyder att jag får ett förtroende för en arbetsuppgift, en process eller ett projekt. Det helhetsansvaret gör att jag blir väldigt mån om resultatet. Jag blir mån om att leveransen blir så bra som möjligt till kunden.

Berätta om vad som gör dig engagerad på jobbet!

- Det som gör mig engagerad på jobbet är att jag har utvecklande arbetsuppgifter och trevliga kollegor. Engagemanget gör att jag drivs av att förbättra mig och jag drivs av att utveckla mina arbetsområden.

Hur skapas delaktighet på din arbetsplats?

- Delaktighet skapar vi på min arbetsplats genom att vi informerar varandra och ger varandra återkoppling om vad som händer och sker på enheten. Det är sällan en arbetsuppgift bara berör min enhet, ofta behöver vi samarbeta med andra kollegor från andra avdelningar. Då får man en helhetssyn och det skapar en delaktighet i hela organisationen.

Hur arbetar din arbetsplats med jämställdhet?

- Vi arbetar med jämställdhet ur den aspekten att försöka ha ett jämställdhetsperspektiv i allting vi gör. Det kan gälla till exempel annonsering, framtagning av riktlinjer, policyers och hur vi kommunicerar med våra kunder.

Avslutningsvis, vad är det mest spännande som händer på din arbetsplats just nu?

- Det mest spännande på min arbetsplats just nu är hur vi ska möta digitaliseringen utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. Vilken kompetens kommer vi att behöva de närmsta åren för att kunna möta digitaliseringen?

Uppdaterad
2022-03-17