Tillsatta anställningar

Här kan du se om du fått notarieanställning och vad som händer efter det. Det finns också information för dig som inte fått anställning.

Via länken nedan kan du i en lista se om du fått notarieanställning. 

Har du valt att inte få ditt namn publicerat här kan du istället ringa vår telefonsvarare på telefon 036-442 20 40.
Observera att namn som har publicerats här, efter att du själv har godkänt det i samband med din ansökan, inte kan ändras till "vill ej publiceras" i efterhand.

Tillsatta notarieanställningar

Om du fått anställning

Om ditt namn finns med under "tillsatta notarieanställningar" eller läses upp på Notariekansliets telefonsvarare innebär det att Notariekansliet har fattat ett beslut om att tilldela dig en notarieanställning. 

Du behöver inte kontakta Notariekansliet, aktuell domstol eller annan myndighet för att tacka ja.

Välkommen till en lärorik notarietid!

Anställningsbevis och mer information

Notariekansliet skickar ett anställningsbevis per post till dig som fått notarieanställning.

Ungefär två veckor innan du tillträder blir du kontaktad av den domstol eller annan myndighet där du ska arbeta. Du får information om din första tid som notarie samt när och var du ska genomgå din introduktionsutbildning.

Vänd dig till din domstol eller annan myndighet om du har frågor innan du tillträder.

Om ditt namn inte finns med

Om ditt namn inte finns med under "tillsatta notarieanställningar" eller läses upp på Notariekansliets telefonsvarare har du inte fått anställning denna gång.

Välkommen att söka igen!

Om någon säger upp sin anställning

Det händer att en person som fått notarieanställning säger upp sin anställning. Då kontaktar Notariekansliet via telefon eller e-post den som står näst i tur bland de som inte tilldelats någon anställning. Det brukar vanligtvis ske inom en månad.

Tillsättningspoängen varierar

Tillsättningspoängen är olika från omgång till omgång och varierar mellan domstolarna. Det beror på flera faktorer.

Om tillsättningspoäng

  • Antalet lediga platser
  • Hur många som söker
  • Hur de sökande har prioriterat anställningarna
  • De sökandes meritpoäng

Tillsättningspoängen brukar vara högre vid de ansökningsomgångar då många har fått ut sina examensbevis från universiteten, det vill säga omgångarna i mars och september. Söktrycket brukar då vara högt. Poängen brukar vara något lägre vid övriga ansökningsomgångar.

Poängen för antagning till återbudsplatser brukar vara lägre, men det beror också på vilken domstol det gäller.

Viktiga datum

Antagning till notarieanställning sker sex gånger per år. Håll koll på när annonser publiceras, när ansökan ska vara inne, när beslut om tillsatta anställningar meddelas samt tillträdesdag.

Frågor och svar

Måste jag tacka ja till anställningen?

Tillsättningen innebär att du som notarie har blivit anställd och därmed inte behöver tacka ja till anställningen. Du omfattas redan då av gällande regler om uppsägningstid. Sök därför bara de anställningar som du verkligen är beredd att tillträda och tänk igenom din rangordning när du fyller i ansökningsblanketten. Domstolen räknar med att du som notarie kan börja din anställning vid det datum som domstolen har önskat.

Om jag har tilldelats en anställning, är jag då aktuell för anställningar vid andra domstolar som jag har högre upp i min prioritering?

Nej, har du tilldelats en av de anställningar som du har sökt är du inte aktuell för några andra anställningar. När någon har sagt upp sig tillsätts en ersättare bland dem som inte har fått någon anställning vid tillsättningen.

Uppdaterad
2023-12-20