Elektronisk utrustning i rättssalen

Den 1 juli 2019 träder nya regler i kraft som innebär att;

Elektronisk utrustning som kan ta upp bild ska vara avstängd och undanstoppad i rättssalen.

Det är förbjudet att fotografera eller filma inne i eller in i rättssalen.

Rättens ordförande har möjlighet att göra enskilda undantag när det gäller användning av elektronisk utrustning, bland annat för journalister.
Uppdaterad
2019-09-12