Studiebesök - Information om studiebesök

På grund av covid-19 tar Södertälje tingsrätt för närvarande inte emot studiebesök.
  • Kontakta Södertälje tingsrätt via e-post (sodertalje.tingsratt@dom.se) för besked om vilka förhandlingar som kan vara lämpliga för ett studiebesök. Alla förhandlingar på tingsrätten är oftast öppna för allmänheten men förhandlingssalarna är olika stora och därmed varierar antalet åhörarplatser.
  • Vid bokningen ska du lämna uppgifter om önskad tidpunkt för besöket, kontaktperson, skola, årskurs och antal besökare.
  • Kontakta gärna tingrätten dagen innan eller samma morgon för att kontrollera att förhandlingen kommer att hållas. En förhandling kan ställas in med väldigt kort varsel, eller vi kan behöva byta sal på grund av behov av viss teknisk utrustning. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer fungera som planerat även om ni bokat in ert besök i god tid.
  • Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan förhandlingen börjar. Vid ankomst till tingsrätten måste samtliga elever och lärare passera vår säkerhetskontroll. Du får passera igenom en larmbåge och dessutom genomsöks väskor efter farliga föremål.

Information om ordningsregler som gäller för dig som besöker tingsrätten för att följa en förhandling:

  • Tystnad ska råda i salen.
  • Det är inte tillåtet att fotografera eller filma.
  • Det är inte tillåtet att förtära mat eller dryck.
  • Mobiltelefoner ska vara helt avstängda och får inte tas fram under förhandlingen.

Den som bryter mot ordningsreglerna, eller på något annat sätt stör den allmänna ordningen, kan av rättens ordförande komma att avvisas ur salen.

Uppdaterad
2021-02-04