Studiebesök

Bokning av studiebesök till en förhandling

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rättenkan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Det är många skolor och föreningar som vill besöka en förhandling därför är det viktigt att boka besök i förväg. Tingsrättens salar rymmer mellan 10-50 åhörare, varför det är svårt att ta emot större grupper och det därför inte heller möjligt att ta emot flera skolor samtidigt.

De flesta förhandlingar börjar kl. 09.00 respektive kl. 13.00.

Många av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och ni har avtalat.

För att ni som kommer föranmälda studiebesök till tingsrätten ska få så stort utbyte av besöket som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokning och mottagande av besökarna. Avsikten är att ni i förväg ska vet vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.

Uppdaterad
2022-02-23