Studiebesök - Information om studiebesök

INGA STUDIEBESÖK ÄR MÖJLIGA ATT BOKA IN i och med Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol för förhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Här följer information om bokning av studiebesök och vad som gäller inför, under och efter ett studiebesök vid tingsrätten.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farligt föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.
När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid. Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan, om ni inte har fått andra besked vid bokningen.

Uppdaterad
2019-10-17