Historia kring tingrättshuset

Byggnaden, ritades av arkitekten Åke E. Lindqvist, uppfördes i kvarteret Solen under åren 1963-1965 på den tomt där Södertälje rådhus tidigare legat.

Bygget förgicks av en allmän arkitekttävling som utlystes av Södertälje stad 1957. Tävlingen vanns av Lindqvist. Huset fick en central framskjuten placering vid torget på den gamla rådhusbyggnadens plats. Byggnaden har uppförts i för tiden ledande byggnadsmaterial, betong och glas.

När byggnaden planerades och byggdes var rådhusrätterna i Sverige ännu under kommunalt huvudmannaskap. Den kom därför under många år att kallas "Nya Rådhuset", i motsats till "Gamla Rådhuset" som flyttades och nu ligger på andra sidan Stora torget.
Efter 1971 blev rådhusrätten Södertälje tingsrätt och namnet "tingshus" började alltmer användas. 1999 skedde en om- och tillbyggnad.

Uppdaterad
2022-02-23