Ansök om bodelningsförrättare

Skapa en ansökan om bodelningsförrättare

Om bodelningen beror på att en maka eller make avlidit, och tingsrätten redan har utsett en boutredningsman, behöver du inte ansöka om bodelningsförrättare. Boutredningsmannen fungerar automatiskt som bodelningsförrättare.

 1. 1

  Beställ personbevis

  För att tingsrätten ska kunna behandla din ansökan behöver du bifoga personbevis för dig, eller båda om ni ansöker tillsammans. Personbevisen bör inte vara äldre än tre månader.

  På Skatteverkets webbplats väljer du det personbevis som heter ”utdrag om folkbokföringsuppgifter”. Du får välja om du vill skriva ut personbeviset på papper eller spara ner det som en PDF-fil.

 2. 2

  Skriv en ansökan

  Det finns ingen blankett för att ansöka om bodelningsförrättare. Gör istället en ansökan i ett eget dokument.

  I din ansökan ska du ange ditt och din motparts

  • namn
  • personnummer
  • telefonnummer
  • adresser
  • e-postadresser.
 3. 3

  Förslag på bodelningsförrättare

  I ansökan kan du ge ett förslag på en person som kan utses till bodelningsförrättare. Den personen ska vara villig att åta sig uppdraget.

  Om du inte har förslag på en person ska du skriva att du vill att tingsrätten utser en lämplig person.

 4. 4

  Vid samboförhållande - ange när det upphörde

  Om du ansöker om bodelningsförrättare för att ett samboförhållande (inte äktenskap) har upphört ska du i din ansökan skriva när samboförhållandet upphörde.

 5. 5

  Bifoga eventuell fullmakt

  Om du företräds av ett ombud måste du bifoga en fullmakt.

Signera, betala och skicka in

Via e-tjänst: För dig som ansöker enskilt

Om du ansöker enskilt om bodelningsförrättare ska ansökan endast signeras av dig. Då kan du skicka in och signera din ansökan, tillsammans med personbeviset, via vår e-tjänst. Dokumenten måste vara i PDF-format.

Via posten: För er som ansöker gemensamt eller inte kan använda e-tjänsten

Skriv under ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av dig eller er som ansöker om bodelningsförrättare.

Betala ansökningsavgiften

Ansökningsavgiften är 900 kronor. När betalningen och ansökan om bodelningsförrättare kommit in till tingsrätten kan handläggningen av ärendet påbörjas.

Om du har en pågående skilsmässa har du redan betalat en avgift. Då behöver du inte betala en ny ansökningsavgift för bodelningsförrättare.

Skicka in ansökan till tingsrätten

Skicka ansökan till tingsrätten för den ort där du var folkbokförd den 1 november förra året. Om du inte vet vilken domstol som gäller för den orten kan du söka på postnumret för adressen – det styr vilken tingsrätt som hanterar din ansökan.

Om du har en pågående skilsmässa ska du skicka ansökan om bodelningsförrättare till samma tingsrätt. 

Om varken du eller den du vill bodela med bodde i Sverige ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Uppdaterad
2021-10-19