Statistik för journalister

Domstolsverket sammanställer statistik om Sveriges Domstolars verksamhet och ansvarar också för årsredovisning och budgetunderlag.

Domstolsverket har statistik om bland annat:

  • antalet inkomna och avgjorda mål
  • handläggningstider
  • inställda förhandlingar
  • personalstatistik
  • säkerhetsrelaterad statistik 

Domstolsverket har ingen statistik som handlar om:

  • Parter, till exempel uppgifter om ålder, kön, medborgarskap eller information om någon part tidigare är dömd.
  • Utgång och påföljd i brottmål. Till exempel hur många som har dömts för ett visst brott och till vilket straff.
  • Utgång i vårdnadsmål, till exempel vem av föräldrarna som tilldelats vårdnaden.
  • Statistik före år 2000

Länkar till Domstolsverkets statistik, kriminalstatistik och annan officiell statistik

Årsredovisning och budgetunderlag

I Sveriges Domstolars årsredovisning hittar du fakta och statistik om bland annat antalet inkomna och avgjorda mål samt handläggningstider. 

I budgetunderlaget hittar du en sammanställning över Domstolsverkets yrkanden om anslag för Sveriges Domstolar.

Uppdaterad
2019-09-16