Hitta hit

Kollektivtrafik

Från Stockholm Central tar du pendeltåg mot Södertälje (avstigning pendeltågsstation Flemingsberg).

Om du åker från Stockholms C ska du sitta långt fram i tåget.

Även bussar stannar i närheten (se länk nedan).

Gångväg från Flemingsbergs station

Efter att du har passerat spärrarna, ta till vänster och gå ut ur stationshusets östra utgång. Direkt till vänster om utgången finns en bro. Gå över den. Den är cirka 30 meter lång. Efter bron, ta trapporna på höger sida ned till Björnkullavägen, alternativt följ vägen till du kommer ned till Björnkullavägen om du vill undvika trappor. Slutligen, följ Björnkullavägen i cirka 50 meter till tingsrättens huvudentré.

Hiss

Från Flemingsbergs stationshus kan du ta en hiss ned till Ica Maxis parkering. Korsa därefter parkeringen och Björnkullavägen för att nå tingsrättens huvudentré.

Bil

Kör Huddingevägen och ta avfart Björnkullavägen. Följ Regulatorvägen och sväng vänster in på Björnkullavägen 5 A.

Det finns ett fåtal parkeringsplatser i direkt anslutning till tingsrätten. Det finns också möjlighet att parkera på ICA Maxi-parkeringen mitt emot tingsrätten. 

 

Uppdaterad
2023-04-05