Säkerhetskontroll

Vid Södertörns tingsrätt genomförs säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid säkerhetskontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Ordningsvakterna genomsöker alla väskor. De letar efter otillåtna föremål. Säkerhetskontrollen går därför snabbare ju färre föremål du har med dig.

Säkerhetskontrollen på Södertörns tingsrätt, en kvinna lägger en back på bandet, medan en manlig ordningsvakt granskar röntgenbilderna

Kom i god tid till domstolen eftersom att det kan bli kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Poliser (även uniformerade) - legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation.
  • Ordningsvakter i tjänst - bevis om förordnande från Polismyndigheten och godkänd fotolegitimation.
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare.

Tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet, se ovan. Kan man inte det (och om man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan ordningsvakten direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Ordningsvakten är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan (till exempel mot personallistor, tjänstgöringslistor och liknande).

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss!

Uppdaterad
2023-04-05