Säkerhetskontroll

Vid Södertörns tingsrätt genomförs säkerhetskontroll vid tingsrättens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler.

Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter otillåtna föremål och den kontrollen går fortare ju färre föremål du har med dig.

Säkerhetskontrollen på Södertörns tingsrätt, en kvinna lägger en back på bandet, medan en manlig ordningsvakt granskar röntgenbilderna

Som besökare uppmanas du att komma i god tid till domstolen, det kan bildas en kö vid säkerhetskontrollen om flera förhandlingar börjar samtidigt.

Följande undantag finns från säkerhetskontrollen:

  • Poliser (även uniformerade) legitimerar sig genom uppvisande av tjänstelegitimation.
  • Ordningsvakter - bevis om förordnande från Polismyndigheten och godkänd fotolegitimation.
  • Advokater – advokatlegitimation alternativt godkänd fotolegitimation och kallelse eller förordnande eller fotolegitimation och kontroll av ordningsvakt i advokatmatrikeln.

Särskilda bestämmelser gäller för personal, nämndemän och åklagare.

Tolkar och journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Den som generellt är undantagen från kontroll måste alltid kunna styrka sin tillhörighet, se ovan. Kan man inte det (och om man inte känns igen av ordningsvakten) måste man genomgå säkerhetskontrollen.

Om ordningsvakten faktiskt känner igen en person som tillhörande den undantagna kretsen kan denne direkt besluta att personen i fråga inte behöver genomgå kontrollen.

Ordningsvakten är inte skyldig att kontrollera att någon tillhör den undantagna kretsen på annat sätt än enligt ovan (till exempel mot personallistor, tjänstgöringslistor och liknande).

Har du frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att kontakta receptionens personal vid ditt besök hos oss!

Uppdaterad
2022-11-16