Studiebesök

För att ert studiebesök ska bli så bra som möjligt har tingsrätten särskilda rutiner vid bokade studiebesök. Tanken är att ni i förväg ska veta vilka mål ni ska lyssna på och kunna förbereda er.
Ni kommer också att få muntlig information om rättegången av ordföranden eller någon annan medarbetare på tingsrätten före förhandlingen. Ni får även tillfälle att ställa frågor efter förhandlingen och senare även få del av den skriftliga domen.

Studiebesök bokar du på länken nedan. Vi kommer att besvara din förfrågan senast nästkommande vardag. Vi tar endast emot studiebesök måndag-torsdag. Det är önskvärt att bokningar görs två veckor i förväg.

Avdelningen skickar en stämningsansökan till angiven kontaktperson innan förhandlingen.

I stämningsansökan kan ni se vilket brott det är fråga om och vilken bevisning som åklagaren hänvisar till.

Har du frågor kring bokningen nås vi mellan 8.15-16.00 på telefon 08-561 661 90 alternativt via e-post sodertorns.tingsratt.studiebesok@dom.se

Tänk på detta inför studiebesöket

Säkerhetskontroll

Vid ankomst till tingsrätten måste samtliga elever och lärare passera vår säkerhetskontroll. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid till tingsrätten. 30 minuter före förhandlingen startar är att rekommendera.

Regler i salen

När man besöker en rättegång är det viktigt att man följer vissa förhållningsregler. Uppmärksamma till exempel följande:

  • Det är förbjudet att fotografera eller filma inne i, eller in i, rättssalen.
  • Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Detta omfattar till exempel mobiltelefoner, surfplattor och smarta klockor.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller på annat sätt uppträda olämpligt.

För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Om du arrangerar studiebesöket är det viktigt att du inför besöket informerar gruppen om ovanstående.

Uppträd respektfullt i domstolens allmänna utrymmen

I tingsrättens allmänna utrymmen vistas bland annat parter och olika professionella aktörer. Det är därför viktigt att man visar hänsyn och inte uppträder olämpligt, stör domstolens verksamhet eller den allmänna ordningen i domstolens allmänna utrymmen.

Så här får ni information efter rättegången

En kopia av domen i målet skickas till er.

Ni är alltid välkomna att kontakta tingsrätten för mer information: telefon 08-561 661 90 alternativt e-post sodertorns.tingsratt.studiebesok@dom.se

Här sitter de olika aktörerna i en brottmålsförhandling.
Uppdaterad
2023-04-05