Utvärdering

Vad tyckte ni om ert studiebesök?

Ni har nyligen varit på studiebesök på tingsrätten och förhoppningsvis även varit åhörare på en eller flera huvudförhandlingar. Vi på tingsrätten vill gärna veta vad ni tyckte om besöket för att vi ska få veta om vi kan förbättra något inför kommande besök. Vi är därför tacksamma om ni vill besvara följande frågor:

Fick Ni tillräcklig information inför besöket?
Var det någon domare/tingsnotarie som tog emot er på tingsrätten?
Fick ni lyssna på en sådan förhandling som ni hade önskat?
Uppdaterad
2021-10-27