Våra lokaler

Södertörns tingsrätt

Våra lokaler ligger i ett eget hus vid tågstationen i Flemingsberg. Från Flemingsbergs station, som är en central knutpunkt på södra sidan av Stockholm, går både fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg.

Huset byggdes 2005–2006 och har en yta på 13 700 kvm. Det glasade huset på framsidan rymmer 19 rättegångssalar och sju sammanträdesrum. Sammanlagt finns alltså 26 salar som vi använder för rättegångar och sammanträden. I anslutning till salarna finns ett stort antal samtalsrum som är avsedda för samtal mellan parterna och deras försvarare, målsägandebiträden eller ombud. I glashuset finns även särskilda utrymmen där vittnen eller andra kan vänta avskilt inför en rättegång. Advokatrummet är till för den som ska vara ombud i ett mål på domstolen. Det finns också ett särskilt uppehållsrum för tolkar som kommer till domstolen.

I den svagt böjda vita souterrängbyggnaden bakom glashuset finns kontorslokaler för våra cirka 230 medarbetare.

Tingshuset ritades i ett samarbete mellan Blomquist & Lallerstedt arkitektkontor AB och Svante Forsström Arkitektur AB. Huset är byggt av Skanska AB och är prisbelönt med Skanska Project of the Year Award 2006. Creo Arkitektkontor AB inredde byggnaden.

Södertörns tingsrätt invigdes i april 2007.

Entréhallen

Ljusen flödar genom den stora entréhallen. Golven är i portugisisk kalksten och väggarna i ljus björkfanér. Ljuset och materialvalen speglar de tankar som inspirerat arkitekturen nämligen att det i lokalerna bedrivs en öppen och modern verksamhet. Miljön är tänkt att vara mer välkomnande än gamla tiders mörka och allvarstyngda domstolar.

Rättssal

Salarna är utrustade med modern teknik och vi spelar in förhör med ljud och bild för att de ska kunna spelas upp i nästa instans vid ett överklagande. I salarna finns det videolänkar till andra domstolar vilket innebär att parter och förhörspersoner kan sitta i en annan domstol. Så kan det vara om t.ex. en målsägande känner obehag att vara i samma lokaler som en tilltalad.

Säkerhetskontroll

Väskor genomsöks efter föremål som inte får tas med in i tingsrättens lokaler.

Muntliga förberedelser kan förekomma både i våra familjemål och i våra dispositiva tvistemål som ofta handlar om fordringar, t.ex. krav på att någon ska betala pengar för ett utfört arbete.

familjerummet, där miljön hjälper till att sätta barnet i fokus. Valet av möbler och övrig inredning ska inspirera parterna att komma fram till bra lösningar i tvister om vårdnad, boende eller umgänge. Här träffar domaren föräldrarna under mer avslappnade former.

Familjerummet
surikater

Konstverket Lysande utsikter består av 120 cm höga skulpturer i polyester. Skulpturerna föreställer det afrikanska däggdjuret surikat och är placerade på de fyra ljusgårdarna i glashuset. På en av gårdarna står surikaterna formerade i en cirkel vilket, enligt konstnären, symboliserar en evighetsrörelse. På en annan gård står en surikat i ett murat tegeltorn. Kvällstid är skulpturerna belysta. Emma Kronvall har beskrivit att hon inspirerats av filmens och fiktionens karaktärer och att hon eftersträvade en slags Robin Hood-estetik med vakttorn i tegel, höga stiliserade fanor och djurkaraktärer vars uttryck man inte riktigt kan avläsa.

Surikat
Salstablå

Salarna är namngivna med namn från platser i Södertörns tingsrätts upptagningsområde. Sal 4 heter Wårby vilket syftar på en av kommundelarna i Huddinge kommun som ingår i Södertörns tingsrätts upptagningsområde. Wårby har anor ända från stenåldern.

Klarspråkskristallen

Klarspråkskristallen är ett pris för ett klart och begripligt offentligt språk som Språkrådet delar ut varje år till en myndighet, en kommun eller region. Kristallen är en belöning för goda resultat i arbetet för klara texter och en uppmuntran till fortsatta språkvårdsinsatser. Priset finns att se i entréhallen.

Vill du följa med på en virtuell rundtur i våra lokaler? Här kan du klicka dig fram och lyssna på vår lagman Eva-Lena Norgren som berättar om våra lokaler.

Uppdaterad
2021-03-16