Våra lokaler

Södertörns tingsrätt exteriort
Södertörns tingsrätt exteriort

I anslutning till salarna finns ett stort antal samtalsrum som är avsedda för samtal mellan parterna och deras försvarare, målsägandebiträden eller ombud. I glashuset finns även särskilda utrymmen där vittnen eller andra kan vänta avskilt inför en rättegång. Advokatrummet är till för den som ska vara ombud i ett mål på domstolen. Det finns också ett särskilt uppehållsrum för tolkar som kommer till domstolen.
I den svagt böjda vita souterrängbyggnaden bakom glashuset finns kontorslokaler för våra cirka 230 medarbetare.
Tingshuset ritades i ett samarbete mellan Blomquist & Lallerstedt arkitektkontor AB och Svante Forsström Arkitektur AB. Huset är byggt av Skanska AB och är prisbelönt med Skanska Project of the Year Award 2006. Creo Arkitektkontor AB inredde byggnaden.
Södertörns tingsrätt invigdes i april 2007.

Allmänna utrymmen på Södertörns tingsrättLjusen flödar genom den stora entréhallen. Golven är i portugisisk kalksten och väggarna i ljus björkfanér. Ljuset och materialvalen speglar de tankar som inspirerat arkitekturen nämligen att i det i lokalerna bedrivs en öppen och modern verksamhet. Miljön är tänkt som mindre skrämmande än gamla tiders mörka och allvarstyngda domstolar.
Uppdaterad
2019-03-21