Amanda Nyberg, administratör

”Staten är en fantastisk arbetsgivare och jag bidrar till ett mer rättssäkert samhälle.”

Porträttbild på medarbetaren Amanda Nyberg

Kan du berätta kort om din bakgrund i yrkeslivet innan du kom till Södertörn tingsrätt?

Jag har haft en hel del olika arbeten innan jag kom till Södertörns tingsrätt. Många av mina arbeten har präglats av ett intresse för service och samhällsfrågor. Jag har exempelvis arbetat inom administrativ kundtjänst men också inom Kriminalvården parallellt med att jag studerade kriminologi på Stockholms universitet.

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

Jag har länge vetat att jag vill arbeta statligt. Den statliga värdegrunden som bland annat innebär att man som myndighet ska agera sakligt och opartiskt och respektera alla människors lika värde tilltalar mig. Mina tidigare erfarenheter av att arbeta statligt har också varit väldigt positiva. Arbetet som handläggare på nämndemanakansliet innebär att jag tillsammans med sina kollegor ansvarar för alla nämndemän i hela Stockholmsregionen. Jag och kollegorna ser till att nya nämndemän får en bra introduktion och att nämndemän som har arbetat lite längre har möjlighet till vidareutbildning. På nämndemanakansliet ansvarar man också för en rad administrativa frågor som hänger samman med nämndemännen, bland annat ersättningsfrågor. I det vardagliga är det också nämndemannakansliet som ser till så att alla rättegångar har inbokade nämndemän. Jag tycker att det är väldigt intressant att få en bredare inblick i de praktiska aspekterna av rättsväsendet. Fascinationen för lag och rätt har jag med sig sedan studierna i kriminologi.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Det är ett samhällsviktigt arbete och det är viktigt att saker och ting går rätt till eftersom arbetet trots allt i grund och botten går ut på att bidra till ett mer rättssäkert samhälle. Ibland är det väldigt mycket som händer, och det kan vara stressigt emellanåt, samtidigt som det alltid är viktigt att arbetsuppgifterna utförs på ett korrekt sätt. Jag tycker om att ha ett jobb med högt tempo samtidigt som det också kan vara den största utmaningen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är att det inte är särskilt monotont! Många av arbetsuppgifterna är de samma generellt, men man vet ändå aldrig med säkerhet hur en dag kommer att bli. Vissa dagar finns det väldigt många olika moment att försöka pussla ihop för att förhandlingarna med nämndemän ska kunna genomföras. Sedan är det självklart ett stort plus att staten är en fantastisk arbetsgivare!

Uppdaterad
2024-05-06