Emine Tokmak, administratör

”Alla arbetar verkligen tillsammans och är hjälpsamma, vilket jag tycker skapar en fin gemenskap.”

Porträttbild på medarbetaren Emine Tokmak

Kan du ge en bakgrund om ditt yrkesliv innan du kom till Södertörns tingsrätt?

Jag är utbildad rättsvetare med en examen i offentlig rätt. Efter avslutad examen arbetade jag en hel del på bank, där jag både hade en tjänst som analytiker och en tjänst som handläggare.

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

För mig har det alltid känts väldigt viktigt att arbeta med något som jag upplever som betydelsefullt. Södertörns tingsrätt är en modern domstol med ett stort inflöde av mål. Jag tycker att det är väldigt betydelsefullt att vi tillsammans dagligen bidrar till ett mer rättssäkert samhälle. Som administratör på nämndemannaenheten har jag tillsammans med mina kollegor ansvar för samtliga nämndemän i Stockholmsområdet. Vi ser bland annat till att boka och kalla nämndemän till förhandlingar. I min vardag får jag inblick i hur det praktiska arbetet vid en domstol bedrivs och jag får dessutom möjlighet att stärka de juridiska kunskaperna jag fått med mig från mina studier.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Vi har ett samhällsviktigt och ansvarsfullt uppdrag, och det är väldigt viktigt att vi utför ett noggrant arbete med hög kvalitet. Det kan då ibland vara en utmaning att tempot stundtals kan vara högt och att man kan behöva ta ställning till nya frågor med kort varsel, men jag tycker samtidigt att det är väldigt spännande och lärorikt när det är mycket på gång!

Vad är det bästa med ditt jobb?

Något som utmärker Södertörns tingsrätt som arbetsplats är att alla verkligen arbetar tillsammans och är hjälpsamma, vilket jag tycker skapar en fin gemenskap. Arbetsuppgifterna är varierande, vilket ger mig möjligheten att lära mig något nytt varje dag. Jag trivs även väldigt bra med mina kollegor och min chef, vilket gör det väldigt roligt att komma till jobbet varje dag såklart!

Uppdaterad
2024-05-06