Feryal Mentes

Feryal Mentes är rådman på Södertörns tingsrätt sedan 2011. Dessförinnan jobbade hon på Justitiedepartementet med tryck- och yttrandefrihetsrätt. Hon har också arbetat hos Justitiekanslern med projektet Felaktigt dömda.

Porträttbild på medarbetaren  Feryal Mentes

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

För mig var tingsrättens läge på södra sidan av Stockholm viktigt. Det kändes även som hemmaplan eftersom jag hade varit tingsnotarie i gamla Huddinge tingsrätt. Målsammansättningen med många brottmål tilltalar mig.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Det är en utmaning att hinna med alla arbetsuppgifter. Förutom att döma i målen har jag också ett utbildningsansvar för tingsnotarier och tingsfiskaler. Utmaningen är att hitta en bra balans mellan dessa uppgifter och hinna med att handleda våra yngre jurister. Tiden räcker inte alltid till.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att leda förhandlingar och möta människor och att i slutänden lösa en konflikt eller ett problem. Det är kombinationen av mötet med människorna och juridiken som är det bästa med mitt jobb. Jag får insyn i människors liv och problem. Samtidigt får jag använda min juridiska kompetens och utbildning för att lösa problemen.

Uppdaterad
2020-05-19