Helena Marsten, enhetschef

”För mig har det alltid varit viktigt att det jag gör på jobbet känns meningsfullt och är ett bidrag till samhället.”

Porträttbild på medarbetaren Helena Marsten

Kan du berätta lite om din bakgrund?

Jag är utbildad jurist och jag har arbetat på domstol tidigare. Under en period var jag föredragande jurist på förvaltningsrätten i Stockholm. Innan dess arbetade jag några år som handläggare på Migrationsverket.

Innan jag kom till Södertörns tingsrätt var jag chef för arkiv- och registraturverksamheten på en myndighet. Det var mitt första chefsuppdrag. Att arbeta med ledarskapet blev något som gav arbetet en ny mening, att vara med att påverka och ta ansvar för hur gruppen fungerar och presterar upplevde jag som meningsfullt.

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

Domstolsverksamheten är både spännande och central i rättskedjan. För mig har det alltid varit viktigt att det jag gör på jobbet känns meningsfullt och är ett bidrag till samhället. Det som kändes extra intressant med Södertörns tingsrätt är att organisationen är liten, tillgänglig och har en hög intern öppenhet. Därigenom finns stort utrymme att engagera sig i olika frågor och arbetsgrupper som syftar till att utveckla verksamheten. Det är en verksamhet med operativ puls, vilket jag även stortrivs med.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?

I min roll är det en balansgång mellan att vara operativ och en del av produktionen och samtidigt fokusera på arbetsgruppens uppdrag som helhet och ansvara för långsiktiga frågor som kvalitet, effektivitet, arbetsmiljö och utveckling. Att växla mellan dessa perspektiv är både utmanande och inspirerande då jag som enhetschef ser stora vinster att vara närvarande i produktionen tillsammans med mina medarbetare.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Mina fantastiska kollegor! I vårt uppdrag på arkiv och registratur är vi beroende av varandra och därför är ett välfungerande samarbete viktigt. Att utveckla relationer som leder till att vi blir ett högpresterande team är det absolut bästa med mitt jobb.

 

Uppdaterad
2024-05-06