Lisa Anestål, rådman

”Det är en modern och trevlig arbetsplats med fungerande rutiner och ständigt fokus på utveckling och förbättring.”

Porträttbild på medarbetaren Lisa Anestål

Kan du berätta lite kort om din bakgrund innan du kom till Södertörns tingrätt?

Jag kom till Södertörns tingsrätt 2016 och har gått den så kallade domarbanan som innefattar arbete som notarie och sedan domarutbildning både i tingsrätt och hovrätt. Innan jag sökte en fast tjänst som domare på Södertörns tingsrätt hade jag hunnit med att arbeta som rättssekreterare på Arbetsdomstolen. Jag har även provat på rollen som åklagare under en tid.

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

Jag gjorde min fiskalstjänstgöring på Södertörn och trivdes enormt bra så för mig var det som att komma hem. Tingsrätten är stor med en väldigt stor variation på mål och ärenden. Det är en modern och trevlig arbetsplats med fungerande rutiner och ständigt fokus på utveckling och förbättring.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Att hantera alla olika frågor. Exempelvis ska jag en dag döma i ett mål som handlar om tolkning av ett avtal, den andra dagen träffar jag två separerade föräldrar som inte är överens om var deras gemensamma barn ska bo och den tredje dagen ska jag döma i ett mål om misshandel. Samtidigt är det också denna variation som gör jobbet så roligt.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att det är varierande, lärorikt och spännande. Jag trivs också väldigt bra med mina kollegor. Det är helt enkelt kul att gå till jobbet. Sedan två år är jag ställföreträdande chefsrådman på min avdelning. Det innebär ett ökat ansvar för verksamheten. Jag är notariernas närmaste chef och har ett särskilt ansvar för våra häktade mål och lägger avdelningens veckoschema för förhandlingar. Som notariernas närmsta chef arbetar jag nära våra yngre jurister och har ett särskilt ansvar för att deras notarietjänstgöring ska bli så bra som möjligt.

Som ställföreträdande chefsrådman har jag också i uppgift att fungera som ersättare på avdelningen när chefsrådmannen är borta. Jag uppskattar mycket att den här möjligheten till karriär och vidareutveckling finns på domstolen. Jag får därigenom bland annat möjlighet att gå på olika ledarskapsutbildningar för att kunna utveckla och växa i min roll som chef.

 

Uppdaterad
2024-05-06