Michael Mackiewicz, rådman

”Den mest avgörande faktorn för mig personligen är möjligheten till ett flexibelt och digitalt arbetssätt. Det innebär att jag delvis kan arbeta på distans eller gå lite tidigare för att få familjelivet att gå ihop.”

Porträttbild på medarbetaren Michael Mackiewicz

Kan du berätta lite om din yrkesbakgrund?

Jag har gått den så kallade domarbanan. Det innebär att jag tidigare genomfört tingstjänstgöring som notarie och sedan domarutbildning i tingsrätt och hovrätt i fyra år. Jag har tidigare också varit biträdande jurist på advokatbyrå och åklagare. Jag har även arbetat med lagstiftning i en statlig offentlig utredning och som rättssakkunnig i Justitiedepartementet. Jag har jobbat som rådman, det vill säga ordinarie domare på Södertörns tingsrätt sedan april 2023.

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

Södertörns tingsrätt är en modern arbetsplats och domstol som vill ligga i framkant. Det lockade mig. Här på domstolen jobbar man med verksamhetsutveckling som gör nytta i praktiken. Det handlar om allt från digitala arbetssätt till klarspråk i våra domar och beslut så att parterna och allmänheten lättare ska förstå hur domstolen dömer och resonerar. Det handlar också om vilken kultur vi har när vi bemöter parter och varandra.

En annan viktig del som kanske har varit den mest avgörande faktorn för mig personligen är möjligheten till ett flexibelt och digitalt arbetssätt. Det innebär att jag delvis kan arbeta på distans eller gå lite tidigare för att få familjelivet att gå ihop.

Vilka är de största utmaningarna med ditt jobb?

En utmaning är att vi som dömer i domstol ibland ställs inför svåra avgöranden som påverkar folks liv. Det är något som man som domare måste kunna hantera på ett bra sätt, både för sig själv och för dem som berörs av domstolens beslut.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det roligaste med domaryrket är ändå variationen i arbetet. Inget mål eller ärende är det andra likt. Det är en stor blandning av vilka frågor som jag jobbar med. Jag vet inte alltid heller hur en dag kommer se ut eller vilka frågor som jag behöver hantera vilket gör det lite mer spännande.

En annan sak är att jag som domare får insyn i många människors liv och livsöden. Även om vissa har varit med om väldigt svåra saker får jag som domare vara med att hantera det i rättsskipningen. Det är en viktig sak.

 

Uppdaterad
2024-05-06