Natalie Lihuvud

Nathalie Lihuvud är tingsfiskal och började på Södertörns tingsrätt 2019. Hon har tidigare varit notarie på Södertörns tingsrätt under åren 2015 – 2017. Förutom juristexamen har hon en kandidatexamen i kriminologi.

Porträttbild på medarbetaren Natalie Lihuvud

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

Det var avgörande för mig hur Södertörns tingsrätt arbetar med bland annat bemötandefrågor det vill säga att vi hela tiden påminns om hur vi på bästa sätt möter människor som kommer till domstolen. Tingsrätten är stor med en väldigt stor variation på mål och ärenden. Det är en modern och trevlig arbetsplats med fungerande rutiner och ständigt fokus på utveckling och förbättring. Det tycker jag utmärker Södertörns tingsrätt.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Det uppstår hela tiden oförutsedda och nya situationer. Samtidigt är det också det som är roligt i jobbet.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Efter avslutad examen var jag helt inställd på att arbeta med folkrätt och jag gjorde praktik på svenska representationen till FN i New York. Jag sökte dock notarietjänst på Södertörns tingsrätt och jag fastnade direkt för arbetet inom domstol. Jag sökte och kom in på domarutbildningen på Svea hovrätt. Jag arbetade en tid som fiskal på Eskilstuna tingsrätt och efter föräldraledighet sökte jag mig sedan tillbaka till Södertörns tingsrätt. Det kändes helt självklart att söka mig tillbaka till just Södertörn.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag trivs mycket bra med arbetet som domare som är både ansvarsfullt och roligt. Jag gillar det oförutsägbara i en vardag som är relativt förutsägbar och jag tycker att det roligaste är att leda förhandlingar. Inte sällan uppstår situationer där man får laga efter läge och försöka vara kreativ, samtidigt som man har vissa bestämmelser och ramar att förhålla sig till. Då känns det tryggt att befinna sig på en plats med så mycket kompetenta och erfarna kollegor. Jag tycker även om att försöka få människor att komma överens och att bemöta parter och andra.

Uppdaterad
2020-05-19