Niza Löfdahl

Niza Löfdahl arbetar som arkivarie och började på Södertörns tingsrätt 2019.

Porträttbild på medarbetaren Niza Löfdahl

Varför har du valt att jobba på Södertörns tingsrätt?

När jag var arkivstudent praktiserade jag på Marknadsdomstolen och blev intresserad av arbetet på en domstol. Under mitt examensarbete arbetade jag sedan vidare hos Polisen. Detta gjorde att jag fick en stark känsla för rättsvårdande myndigheter och sökte mig till domstolarna. Sedan var jag på en utbildning och jag hörde en domare berätta om just Södertörns tingsrätt. När jag senare såg en annons så blev jag intresserad och såg möjligheten att få arbeta med moderna metoder inom dokument- och informationshantering. Det blev också precis så som jag hade tänkt mig.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?

Det har på senare tid kommit många nya föreskrifter och regelverk som behöver införas i verksamheten. Vi förbereder oss också för övergången till e-arkiv.

Vad gjorde du innan du kom hit?

Jag har arbetat som arkivarie på flera olika myndigheter och domstolar. Huvudsakligen handlade det då om arbete med arkivredovisning, strategiska frågor inom informationshantering och utlämnande av allmänna handlingar.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Jag får jobba modernt och strategiskt med arkivfrågor och kan utvecklas vidare i mitt jobb som arkivarie. Jag får mycket tillit i det arbete som jag gör.

Uppdaterad
2020-05-19