Vår verksamhet

Målbörda

År 2018 fick tingsrätten in drygt 13 000 mål, varav cirka 60 procent brottmål och 40 procent tvistemål. Domstolen tar också emot ett stort antal ansökningar om äktenskapsskillnader och konkurser samt domstolsärenden.

Organisation

Södertörns tingsrätt är organiserad på sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Det finns även en stab. På de dömande avdelningarna arbetar domare, handläggare och notarier och på den administrativa avdelningen finns administratörer, registratorer, expeditionsvakter och lokalvårdare.

Södertörns tingsrätt har 36 rådmän (ordinarie domare) och 14 fiskaler (domare under utbildning), ett 80-tal domstolshandläggare och knappt 60 notarier. Totalt finns cirka 230 medarbetare på tingsrätten.

Byggnaden

Södertörns tingsrätt finns i en egen byggnad vid Flemingsbergs pendeltågsstation. Tingshuset byggdes 2005-2006 och invigdes i april 2007.

Byggnaden omfattar cirka 13 700 kvm och inrymmer 19 tingssalar varav en säkerhetssal som används i mål som kräver hög säkerhet. Sju mindre rum används för sammanträden i tvistemål. Det finns även ett särskilt mötesrum för familjerelaterade mål (familjerummet).
I huset finns samtalsrum, ett särskilt väntrum för vissa vittnen och målsägande samt andra faciliteter för tingsrättens besökare. Längre upp i huset ligger medarbetarnas kontorsrum.

Uppdaterad
2019-03-21