Vår verksamhet

Södertörns tingsrätts geografiska område omfattar följande delar i Stockholms län: Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Stockholmsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör. I upptagningsområdet bor det cirka 630 000 invånare. Tingsrätten är en av Sveriges största domstolar.

Måltyper

Södertörns tingsrätt är en allmän domstol och handlägger brottmål, tvistemål och familjemål. Skilsmässor, domstolsärenden och konkurser hanteras också av tingsrätten.

Målbörda

Under 2021 inkom drygt 17 750 mål till tingsrätten, varav cirka 60 procent utgör brottmål och 40 procent tvistemål. Det är en ökning med över 600 mål jämfört med år 2020. Utöver dessa målkategorier tar domstolen också emot ett stort antal konkurser och övriga typer av domstolsärenden. Sammanlagt fick Södertörns tingsrätt in drygt 21 700 mål och ärenden under föregående år. Under 2021 avgjorde vi 22 046 mål och ärenden.

Organisation

Södertörns tingsrätt är organiserad på sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Det finns även en stab. På de dömande avdelningarna arbetar domare, handläggare och notarier och på den administrativa avdelningen finns administratörer, registratorer, expeditionsvakter och lokalvårdare.

I en tingsrätt arbetar domare, notarier, domstolshandläggare och administrativ personal. Totalt finns cirka 240 medarbetare på Södertörns tingsrätt.

Organisation
Uppdaterad
2022-05-13