Om tingsrätten

Södertörns tingsrätt är en av Sveriges största domstolar och är belägen i Flemingsberg. På Södertörns tingsrätt arbetar cirka 270 medarbetare.
Tingsrättens geografiska område omfattar följande delar av Stockholms län: Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Stockholmsförsamlingarna Brännkyrka, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Skarpnäck, Skärholmen och Vantör. I området bor det cirka 800 000 invånare.

Mål och ärenden

Södertörns tingsrätt är en så kallad allmän domstol och handlägger brottmål, tvistemål och familjemål. Utöver dessa målkategorier handlägger Södertörns tingsrätt skilsmässor, domstolsärenden och konkurser.

Målinflöde

Under 2023 inkom närmare 15 000 mål till tingsrätten, varav drygt 60 procent utgjordes av brottmål och knappt 40 procent tvistemål. Inflödet av mål ligger på samma nivå som för 2022. Inflödet av skilsmässor, domstolsärenden och konkurser uppgick till drygt 5 500 ärenden vilket är en ökning med drygt 200 ärenden jämfört med 2022. Det är framförallt konkursärendena som ökat under 2023.

Sammanlagt under 2023 fick Södertörns tingsrätt in mer än 20 200 mål och ärenden och avgjorde drygt 19 600.

Organisation

Södertörns tingsrätt är organiserad i sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. Det finns även en stab. På de dömande avdelningarna arbetar domare, handläggare och notarier och på den administrativa avdelningen arbetar administratörer, registratorer, arkivarier, expeditionsvakter, IT-handläggare och lokalvårdare.

Organisation
Uppdaterad
2024-01-23