Advokatjour i Stockholm län

Regional samordning av advokatberedskapen hanteras av Södertörns tingsrätt.

Södertörns tingsrätt är ansvarig för samordningen av advokaternas beredskapsindelning i Stockholms läns tre beredskapsområden. Frågor kring intresseanmälan, tjänstgöring, garantiersättning med mera mejlas under vardagar till nedan angiven e-postadress.

Under helg och helgdag kontaktas respektive beredskapskansli enligt nedan:

Beredskapsområde Stockholms Södra

Domsaga för Södertälje och Södertörns tingsrätter
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 661 77

Beredskapsområde Stockholms innerstad och Stockholm Östra

Domsaga för Nacka och Stockholms tingsrätt
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 679 49

Beredskapsområde Stockholm Norra och Gotland

Domsaga för Attunda, Gotland, Norrtälje och Solna tingsrätt
Förhandlingslokal: Stockholms tingsrätt, Rådhuset, Scheelegatan 7 Stockholm
Beredskapskansli: 08-561 695 05

Uppdaterad
2023-04-05