Tingsrätten och media

Södertörns tingsrätts mediestrategi innebär att tingsrätten är tillgänglig och öppen med information gentemot media.

Den domare som ansvarar för målet är också ansvarig för kontakterna med media. Information om tidpunkter för kommande beslut och förhandlingar finns tillgänglig genom meddelande på twitter och hemsidan i god tid. Efter huvudförhandlingen är den ansvarige domaren tillgänglig för intervjuer och i vissa fall anordnas presskonferens. Dialog förs med medias representanter om hur tingsrätten på bästa sätt kan förse dem med information och material.

Vi tar därför gärna emot synpunkter på vår service och vårt bemötande

Tingsrättens domarblogg

Vi på Södertörns tingsrätt är angelägna om att allmänheten får korrekt information om hur vi hanterar målen. Verksamheten i domstolarna skildras i stor omfattning i media. För det mesta är dessa skildringar riktiga. Ibland saknar de dock viktiga nyanser eller detaljer som skulle kunna bidra till en bättre förståelse för hur verksamheten ser ut. 

Därför driver vi sedan våren 2016 en blogg som vi kallar för domarbloggen. På domarbloggen finns inlägg från både domare och andra personer som jobbar på eller kring domstolen.

Tingsrättens mediegrupp

I mediegruppen ingår därför olika personalkategorier såsom domare, domstolshandläggare samt IT- och teknikansvarig.

Gruppen har tagit fram checklistor för kontakter med media i uppmärksammade mål och ordnar utbildningar i mediefrågor för personalen.

Mediegruppen tar löpande in synpunkter från media för att förbättra tingsrättens bemötande och underlätta journalisternas arbete.

Tingsrättens mediedomare

Har du som journalist behov av allmän information om domstolen och juridiska frågor, som har med domstolar att göra är du välkommen att kontakta någon av mediedomarna på tingsrätten.

Daniel Eriksson

Daniel Eriksson porträttfoto

Rådman

Daniel kan kontaktas angående allmänna frågor om straffrätt, processrätt och obeståndsrätt.

08-561 661 06

073-914 46 97

Karin Påle-Bartes

Karin Påle-Bartes porträttfotografi

Rådman

Karin kan kontaktas angående allmänna frågor om straff- och processrätt, frågor som rör utlämning för brott eller domstolens roll i stort i samhället samt bemötande- och domskrivningsfrågor.

08-561 662 73

070-191 67 52

 

Fredrik Nydén

Fredrik Nydén porträttfotografi

Rådman

Fredrik kan kontaktas i allmänna frågor om straff- och processrätt.

08-561 662 43

0706-61 77 79

Kian Moazzez Amraée

Kian Moazzez Amraee porträttbild

Rådman

Kian kan kontaktas när det gäller brottmålsprocessen, domarrollen, nämndemannafrågor, jävsfrågor, tingsrättens administration, organisation och/eller verksamhet, statistik, förordnandelistor vid tingsrätten och praktik på tingsrätten.

08-561 660 04

073-270 41 11

 

Per-Erik Andersson

Uppdaterad
2023-04-05