Oikeus käyttää meänkieltä tuomioistuimessa

Vississä taphauksissa sulla saattaa olla oikeus käyttää meänkieltä tuomioistuimissa. Tämä säänöstelthään kansalisten vähemistöitten ja vähemistökielitten laissa (2009:724).

Tuomioistuimet missä meänkieltä mennee käyttää

Meänkieltä mennee käyttää tuomioistuimessa johonka kuuluu kokonaisuuessa eli osittain kunnat Jellivaara, Haaparanta, Kiruna, Pajala eli Matarenki. Tuomioistuimella meinathaan hallinto oikeus, käräjä, maa ja miljöötuomioistuin, vesioikeustuomioistuin eli hyyry ja arentilautakunta. Jos meänkieltä on saattu käyttää tuomioistuimessa, sillon sitä kieltä kans mennee käyttää niissä tuomioituimissa mihinkä sellainen oikeuenkäynti eli asia mennee valittaa.

Vaatimus ennen kun sulla on maholisuus käyttää meänkieltä on ette sinun oikeuenkäynti eli asia liittyy kunthiin Jellivaara, Haaparanta, Kiruna, Pajala eli Matarenki. Liittymiselä meinathaan esimerkiks ette sie oleskelet eli asut näissä kunnissa eli ette oikeuenkäynti eli asia koskee kiinteistöä joka on sielä.

Osapuoliset ja eustajat saattavat käyttää meänkieltä

Sie joka olet osapuoli eli osapuolen eustaja oikeuvenkäynissä eli asiassa tuomioistuimessa eli hyyry ja arentilautakunnassa on oikeus käyttää meänkieltä oikeuvenkäynin eli asian käsittelyssä. Eustajalla tarkotethaan esimerkiks lapsen huoltaja, uskottu mies eli joku joka eustaa jyriitistä henkilöä. Ombyyti ei räknätä eustajaks.

Mitäs merkittee oikeus käyttää meänkieltä?

Oikeus käyttää meänkieltä merkittee ette sulla on

  • oikeus jättää dokymenttiä ja kirjotettuja toistuksia meänkielelä
  • oikeus saa net dokymentit jokka kuuluvat asihaan eli oikeuvenkäynthiin suulisesti käänettynä meänkielheen
  • oikeus ette suulisessa tuomioistuimen eli hyyry- ja arentilautakunnan neuvottelussa eli kokouksessa puhua meänkieltä.


Net dokymentit jokka on jätetty sisäle tuomioistuimet ja hyyry- ja arentilautakunta pitävät kääntää ruottiks, jos se ilmheisesti ei ole tarpheelista. Nämät viranomhaiset pitävät kans muutenki pyrkiä ette vastata meänkieltä puhuvaa osapuolta eli osapuolen eustajaa meänkielelä.

Oikeus vaatia kirjalisen käänöksen

Kaikissa oikeuvenkäynissä ja asioissa missä meänkieltä mennee käyttää sulla joka olet osapuoli on oikeus saa dokymentit kirjaliesti käänettynä. Net tokymentit jokka on ajankohtasia oikeuvenkäynissä on tuomioistuin ja tuomiosyyt, ja asiale se on päätös ja päätöksen mutiveerinki. Sie joka olet osapuoli eli osapuolen eustaja jolla ei ole jyriitistä avustajaa ja haluat saa tokymentit käänetyks häyt vaatia sen.

Mitäs tulkki ja käänös maksaa?

Sulle, joka olet osapuoli eli osapuolen eustaja, ei tulkki ja käänös maksa mithään. Se maksethaan julkisilla varoila.

Koskas piät tahtoa ette saa käyttää meänkieltä?

Tuomioistuimilla on tärkeä ette saattaa suunitella tulkile ja kääntäjälle. Jos sie haluat käyttää meänkieltä sie piät sen takia vaatia sitä kun oikeuvenkäynti eli asia alotethaan eli ensi kerran kun sie piät puhua.
Jos sulla on oikeus saa kirjotettuja käänöksiä meänkielelä tuomiosta ja tuomionsyistä eli päätöksestä sie piät tahtoa sen viimisthään viikon sisälä siittä kun tuomio eli päätös ilmotethiin.

Uppdaterad
2021-04-15