Telefon, växel
08-561 658 00
Myndighetschef
Lena Egelin
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Sundbybergsvägen 5, 171 73 Solna
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 1356, 171 26 Solna
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Stockholms län: Ekerö, Solna, Sundbybergs kommuner samt västerortsförsamlingarna Bromma, Hässelby, Kista, Spånga, Vällingby och Västerled.
Leveransadress
Sundbybergsvägen 5, 171 73 Solna
Fasad

Öppettider

Måndag–fredag: 08.00–15.00

Solna tingsrätts expeditions- och telefontider är från och med den 30 mars tillfälligt begränsade till kl. 08:00-15:00. Våra svarstider kan också vara längre än vanligt. Vi uppmanar alla som vill komma i kontakt med domstolen att i så stor utsträckning som möjligt istället använda e-post.

Observera att telefon- och expeditionstiden kan vara förkortad dag före helgdag.

Registrator

Arkivet

Telefontid måndag–fredag kl. 09.00–12.00