Huvudförhandling i mål om människorov m.m. vid begravningsplats

Mål: B 7860-20
Rättegången där tingsrätten prövar åtalet för människorov, rån, misshandel och våldtäkt vid kyrkogården i Solna är avslutad vad gäller den händelsen.

Tingsrätten kommer att fortsätta med huvudförhandlingen den 8 och 23 december och pröva åtalet för ett rån i Sundbyberg i april 2020. Den ursprungliga planeringen av förhandlingen har ändrats för att ett vittne inte kan återkomma till Sverige förrän den 20 december.

Dom i målet kommer att meddelas den 7 januari 2021 kl 11:00. De två tilltalade som åtalats för människorov m.m. vid kyrkogården är kvar i häktet tills domen meddelas.