Tolv klimataktivister döms för sabotage

Mål: B 7513-22
Tingsrätten dömer i dag samtliga tolv åtalade klimataktivister för att de blockerade trafiken på E4 den 29 augusti i år.

Klimaktivisternas syfte var att uppmärksamma den pågående klimatkrisen, men åtgärden innebar att den allmänna samfärdseln allvarligt stördes och hindrades. Varken straffrättslig nöd eller den grundlagsskyddade demonstrationsfriheten medför att de kan gå fria från ansvar. De döms därför alla för sabotage.

Eftersom de inte åtlydde polisens befallning att lämna körbanan döms de också för ohörsamhet mot ordningsmakten.

Gärningarna har ett samlat straffvärde som uppgår till fyra månaders fängelse, men påföljderna bestäms för nio av dem till villkorlig dom och för tre av dem till skyddstillsyn.