Solna tingsrätt söker juristpraktikanter

Solna tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under 2023 för perioderna VT. 16/1 – 24/3, 27/3 – 2/6, HT. 28/8 – 3/11, 6/11 – 12/1 (2024).

Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Det övergripande målet med praktiken är att ge praktikanten en inblick i det dagliga domstolsarbetet samt i de olika mål och ärenden som förekommer vid en tingsrätt. Detta sker framförallt genom att du ges möjlighet att delta i det praktiska arbetet, vilket också kan innefatta uppgifter på avdelningens kansli.

Som juristpraktikant på Solna tingsrätt kommer du att vara protokollförare vid exempelvis huvudförhandlingar i brottmål, häktningsförhandlingar, sammanträden enligt ärendelagen och sammanträden för muntlig förberedelse i enklare dispositiva eller indispositiva tvistemål.

För mer information klicka på länken nedan.

Även under 2024 erbjuder Solna tingsrätt praktik för juridikstuderande.

Klicka på länken för mer information.

 

Uppdaterad
2022-08-09