Solna tingsrätt söker juristpraktikanter

Solna tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under 2020 för perioderna 20/1 – 27/3, 30/3 – 5/6, 31/8 – 6/11, 9/11 – 17/1.

Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Det övergripande målet med praktiken är att ge praktikanten en inblick i det dagliga domstolsarbetet samt i de olika mål och ärenden som förekommer vid en tingsrätt. Detta sker framförallt genom att du ges möjlighet att delta i det praktiska arbetet, vilket också kan innefatta uppgifter på avdelningens kansli.

Som juristpraktikant på Solna tingsrätt kommer du att vara protokollförare vid exempelvis huvudförhandlingar i brottmål, häktningsförhandlingar, sammanträden enligt ärendelagen och sammanträden för muntlig förberedelse i enklare dispositiva eller indispositiva tvistemål.

För mer information klicka på länken nedan.

Uppdaterad
2019-05-20