Solna tingsrätt söker juristpraktikanter

Solna tingsrätt söker studerande från juristprogrammet för praktik under 2021 för perioderna;

Vårterminen: 18/1–27/3 & 29/3 – 4/6

Höstterminen: 30/8 – 5/11 & 8/11 – 14/1 (2022)

Arbetsuppgifterna som praktikant motsvarar till stor del de uppgifter som nyanställda notarier utför vid tingsrätten. Det övergripande målet med praktiken är att ge praktikanten en inblick i det dagliga domstolsarbetet samt i de olika mål och ärenden som förekommer vid en tingsrätt. Detta sker framförallt genom att du ges möjlighet att delta i det praktiska arbetet, vilket också kan innefatta uppgifter på avdelningens kansli.

Som juristpraktikant på Solna tingsrätt kommer du att vara protokollförare vid exempelvis huvudförhandlingar i brottmål, häktningsförhandlingar, sammanträden enligt ärendelagen och sammanträden för muntlig förberedelse i enklare dispositiva eller indispositiva tvistemål.

För mer information klicka på länken nedan.

Uppdaterad
2019-05-20