Våra lokaler

Tingsrättens lokaler stod klara år 2007. De utrymmen som är tillgängliga för allmänheten ligger i huset med den gröna glasfasaden.

För att öka säkerheten och tryggheten i tingsrättens lokaler har tingsrätten en säkerhetskontroll i entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge och alla väskor genomsöks efter farliga föremål. Kontrollen går fortare om man inte har så många föremål med sig.

Solna tingsrätts huvudbyggnad
Tingshus

Inne i vänthallen (allmänhetens utrymme) finns sittplatser där du kan sitta om du väntar på att gå in i en förhandlingssal. I anslutning till trappan finns en informationsskärm med dagens förhandlingar. Utanför samtliga salar sitter också en liten skärm med informtion om pågående förhandling.

Receptionen hittar du på plan 1 till höger efter att du har passerat säkerhetskontrollen.

Toaletter och förvaringsskåp hitter du till höger om receptionen. Se även skyltning.

Längst in i vänthallen (bakom trappan) finns hiss mellan plan 1 och plan 3.

Till höger om hissarna hittar du Vittnesstödjarna.

 

Vänthall
Vänthall

Solna tingsrätt har 13 stycken huvudförhandlingssalar. Sal 1,4, 13 och 16 är stora förhandlingssalar med 20 till 36 åhörarplatser.

Sal 4 är tingsrättens förhandlingsal med förhöjd säkerhet.

I huvudförhandlingssalarna hålls bl.a. huvudförhandlingar i brottmål och tvistemål. Här hålls också häktningförhandlingar.

Huvudförhandlingssal
Huvudförhandlingssal

Solna tingsrätt har sex stycken sammanträdesrum.

I sammanträdesrummen hålls bl.a. muntliga förberedelser i tvistmål samt diverse sammanträden.

Förberedelsesal
Sammanträdesrum

Utöver huvudförhandlingsalar och sammanträdesrum har tingsrätten tre stycken videorum, som bl.a används för videoförhör vid annan domstol.

Det finns också fem stycken samtalsrum, som bland annat kan användas för ombud och dess klienter.

Uppdaterad
2022-02-18