Domarutbildning

Är du intresserad av att arbeta som domare i allmän domstol kan du, efter fullgjord och godkänd notarietjänstgöring, ansöka om anställning som fiskal vid någon av Sveriges sex hovrätter. En fiskal är en jurist som utbildas till domare och antas du som fiskal väntar fyra år av domarutbildning. Under det första året arbetar du på hovrätt, under det andra och tredje året arbetar du på tingsrätt, och under det fjärde året arbetar du på hovrätt igen. Under de tre sista åren arbetar du som domare, men du ges även utbildning genom Domstolsverkets utbildningsprogram och ofta även via den hovrätt och tingsrätt som du arbetar på.

Uppdaterad
2019-06-24