Historia

Vid forntidens slut började en central statsmakt växa fram i Sverige, och det är troligen under denna tid som vår äldsta kända administrativa och rättsliga indelning i folkland, hundare (senare härad) och skeppslag formades, som ytterst byggde på den sjömilitära ledungen.

Solna har sannolikt ursprungligen ingått i Södra Roden och bildade under åtminstone en period eget skeppslag, omnämnt på 1380-talet. Men skeppslagens sammansättning under medeltiden skiftade, och senast i början av 1500-talet gick Solna skeppslag upp i Danderyds skeppslag, som då fick sin slutgiltiga utformning bestående av Danderyd, Lidingö, Östra Ryd, Solna och östra delarna av Täby.

I varje härad eller skeppslag fanns en tingsplats där man samlades för att avgöra tvister och besluta om gemensamma angelägenheter. Var Danderyds skeppslag första tingsplats låg är inte känt. Under 1600- och 1700-talen hölls troligen ting i en särskild tingsstuga vid Danderyds krog. Under 1800-talet, fram till 1884, fungerade Ensta gästgivargård i Täby som tingsställe och därefter Stallmästaregården i Solna.

Solna skeppslag ingick i Södra Roslags Domsaga, som efter en omorganisation 1870 bestod av två häradsdomstolar - Sollentuna och Färentuna - och tre skeppslag - Åkers, Värmdö och Danderyds. Häradshövding Bror Wilhelm Hernblom började redan 1876 att slåss för att få egna och ändamålsenliga lokaler för domsagan. Trettio år senare, den 14 januari 1907, stod ett nytt tingshus i Haga klart för invigning.

På grund av Solna stads kraftiga folkökning bröts staden ur Södra Roslags Domsaga och blev egen tingsrätt 1952. Man bodde ändå kvar i det trånga tingshuset vid Haga fram till 1967 då man fick egna lokaler på Skytteholmsvägen. Sedan 2007 återfinns Solna tingsrätt i nybyggda lokaler vid Sundbybergsvägen.

Vid tingsrättsreformen 1971 bildades tingsrätten i Solna av häradsrätten för Solna domsagas tingslag och bestod 1971 av Solna kommun och Sundbybergs kommun. 1977 utökades domsagan med Ekerö kommun ur Sollentuna tingsrätts domsaga. Den 1 april 2007 utökades domsagan med Västerort i Stockholms kommun när Stockholms tingsrätts domsaga delades.

Uppdaterad
2022-02-18