Uppmärksammade mål

B 15255-19 (Avdelning 4)

Rättegången i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988 är avslutad. 

Dom i målet meddelas den 14 juli 2022. Ytterligare information relaterat till domens tillkännagivande kommer att lämnas senare.

Den tilltalade ska stanna kvar i häkte tills domen meddelas eller annat beslutas.

För mer information se pressmeddelandena nedan.

English version

The trial in the case regarding serious crime against international law and murder in Iran during 1988 is concluded. 

The verdict in the case will be announced on July 14, 2022. Further information related to the announcement of the verdict will be provided later.

The defendant shall remain in custody until the verdict is announced or otherwise is decided.

For more information, please see the press releases in english.

B 11304-14 (Avdelning 4)

I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Under november 2016 delgavs två personer skälig misstanke avseende medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Ett svenskt bolag delgavs motsvarande misstankar i november 2018. Åklagaren har den 11 november 2021 väckt åtal.

För mer information se pressmeddelandena nedan.

PMT 1860-22 (Patent- och marknadsdomstolen)

PriceRunner har i målet begärt att Google ska betala omkring 22 miljarder kr i skadestånd. Skadeståndskravet grundar sig på att Google har missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att gynna sin egen prisjämförelsetjänst framför konkurrerande tjänster. PriceRunners talan grundar sig i stora delar på Kommissionens beslut i det s.k. Google Shopping-ärendet, vilket efter Googles överklagande i stora delar fastställdes av tribunalen.

Google har i svaromål bestritt att bolaget är skyldigt att betala skadestånd. Google har anfört att bolaget inte har missbrukat sin dominerande ställning och att PriceRunner inte heller har lidit någon skada. Google har dessutom begärt att målet ska vilandeförklaras i avvaktan på att EU-domstolen prövar Googles överklagande av tribunalens dom i Google Shopping-ärendet (mål C-48/22 P).

Kontaktinformation

För beställning av handlingar med mera: Domstolshandläggaren Anette Skalmark.

Övriga frågor: Rådmannen Daniel Severinsson.

PMT 1860-22 (Patent and Market Court)

PriceRunner has applied for summons requesting that Google pay approximately 22 billion SEK (2.1 billion EUR) in damages. The claim is based on Google abusing its dominant position as search engine by giving advantages to its own comparison shopping service over competing services. PriceRunner’s claim is largely based on the Commissions Google Shopping decision, which on appeal by Google was largely upheld by the General Court.

Google has responded and denied PriceRunner’s claim for damages. Google contests that it has abused its dominant position and that PriceRunner has suffered any damages. Google has also requested that the Patent and Market Court stay its proceedings until the European Court of Justice has delivered a final ruling in the Google Shopping case (C-48/22 P).

Contact information

Requests for documents: Court clerk Ms Anette Skalmark

Reporting judge: Mr Daniel Severinsson

B 16927-21 (Avdelning 4)

Sedan november 2021 har en man varit häktad som misstänkt för mord i Nyköping i september 2021 och brott mot griftefrid i Nyköping och på flera platser i centrala Stockholm i september och oktober 2021.

Åklagaren har den 14 juni 2022 väckt åtal mot mannen för mord, brott mot griftefrid och grovt vapenbrott.

Huvudförhandlingen är bokad till den 22–23 och den 28 juni 2022.

För mer information,  se pressmeddelandet nedan. 

Uppdaterad
2022-06-22