Uppmärksammade mål

Kort om målet

I oktober 2018 väckte Ekobrottsmyndigheten åtal mot fyra personer som påstås ha varit inblandade i brottslighet med koppling till vissa bolag i den så kallade Allrakoncernen. Åtalet rör bland annat mutbrott (grovt brott) och trolöshet mot huvudman (grovt brott) och rör händelser under år 2012. Pensionsmyndigheten har begärt skadestånd från de tilltalade och från två bolag. Bolaget Allra Pension AB har inträtt i rättegången på de tilltalades sida.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av handlingar i målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Mikaela Andersson, mikaela.andersson@dom.se eller tfn 08-561 65 174, och i andra hand till tingsnotarien Karin Wetterberg, karin.wetterberg@dom.se eller tfn 08-561 65 175. Ordförande i målet är rådmannen Joakim Munter, joakim.munter@dom.se, tfn 08-561 65 133.

Pressmeddelanden:

Ekobrottsmyndigheten har den 16 oktober väckt åtal i första delen i det så kallade Falcon Fundsmålet. Åtalet rör mutbrott (grovt brott), grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman (grovt brott) och grovt penningtvättsbrott. Händelserna påstås ha inträffat under åren 2012–2013 och har riktats mot Pensionsmyndigheten och pensionssparare.

Huvudförhandlingen

Tingsrätten håller huvudförhandling i målet under 41 förhandlingsdagar mellan den 5 november 2019 och den 21 februari 2020. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställas från tingsrätten, se kontaktinformation nedan.

Förhandlingen hålls i sal 8, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan efter särskilt beslut av tingsrätten få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställningar av handlingar hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggarna:

  • Joakim Bentzer, telefon 08-561 65 106
  • Rosanna Falck, telefon 08-561 65 208

Ordförande i målet är rådmannen Jonas Härkönen.

Pressmeddelanden

Enligt åtalet ska de båda programledarna under 2017 ha gjort intrång i upphovsrätten till det litterära verket Kakelugnsmordet genom att olovligen ha framställt exemplar av verket i bearbetat skick och därefter olovligen ha tillgängliggjort detta exemplar för allmänheten genom att överföra det i en poddsändning.

Domstolen har hållit huvudförhandling i målet.

Beställning av handlingar m.m.

För beställningar av handlingar, se kontaktinformationen nedan.  

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggaren Katarina Hasselberg, telefon 08-561 655 82, e-post: katarina.hasselberg@dom.se 

Ordförande i målet är rådmannen Daniel Severinsson.

Som tingsrätten tidigare har meddelat har Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten väckt åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Huvudförhandling i målet kommer att äga rum den 19, 20, 23, 25, 27, 30 mars och den 3, 8 och 15 april. Två av dagarna är reservdagar.

För mer information om målets fortsättning, beställning av handlingar med mera samt kontaktinformation, se pressmeddelandet nedan daterat 2020-01-15.

Pressmeddelanden

Publicerad
2019-07-01
Uppdaterad
2019-07-01