Uppmärksammade mål

Som tingsrätten tidigare har meddelat har Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten väckt åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

I målet angående åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt gäller följande angående huvudförhandlingen.

Datum för huvudförhandling i målet är 5, 8, 11, 15, 16, 17, 18 och 22 juni 2020, varav en dag är reservdag. En huvudförhandlingsplan kan beställas hos Stockholms tingsrätt, avdelning 4, se kontaktinformation till höger.

Förhandlingen kommer att hållas i Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 1 juni 2020 genom epost till domstolshandläggaren Mats Sjöberg.

Det kommer även finnas ett antal åhörarplatser för allmänheten, varav eventuellt ett fåtal i rättssalen och resterande i en sidosal med bild- och ljudöverföring från rättssalen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kommer dock att få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Vid frågor angående målet och för beställning av handlingar se kontaktinformationen som framgår i pressmeddelandet nedan daterat 2020-05-12.

Pressmeddelanden

2020-05-22: Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl misstänkt för försök till mord på en advokat hösten 2019

2020-05-20: Tingsrätten har i dag häktat en man som på sannolika skäl är misstänkt för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018


För mer information se pressmeddelandena nedan.

Uppdaterad
2019-07-01