Uppmärksammade mål

Tingsrätten har idag meddelat dom i målet mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina. Enligt tingsrätten har inte åklagaren bevisat att hon har förhandlat i en diplomatisk angelägenhet med någon som företrädde kinesiska statens intressen. Tingsrätten har också kommit fram till att hon i så fall hade varit behörig att göra det i egenskap av ambassadör i Kina.

För mer information angående domen och kontaktuppgifter, se pressmeddelandet nedan daterat 2020-07-10. 

Uppdaterad
2019-07-01