Uppmärksammade mål

Ekobrottsmyndigheten har den 16 oktober väckt åtal i första delen i det så kallade Falcon Fundsmålet. Åtalet rör mutbrott (grovt brott), grovt bedrägeri, trolöshet mot huvudman (grovt brott) och grovt penningtvättsbrott. Händelserna påstås ha inträffat under åren 2012–2013 och har riktats mot Pensionsmyndigheten och pensionssparare.

Huvudförhandlingen

Tingsrätten håller huvudförhandling i målet under 41 förhandlingsdagar mellan den 5 november 2019 och den 21 februari 2020. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställas från tingsrätten, se kontaktinformation nedan.

Förhandlingen hålls i sal 8, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan efter särskilt beslut av tingsrätten få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställningar av handlingar hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggarna:

  • Joakim Bentzer, telefon 08-561 65 106
  • Rosanna Falck, telefon 08-561 65 208

Ordförande i målet är rådmannen Jonas Härkönen.

Pressmeddelanden

Som tingsrätten tidigare har meddelat har Riksenheten för säkerhetsmål hos åklagarmyndigheten väckt åtal mot Sveriges tidigare ambassadör i Kina för egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Huvudförhandling i målet kommer att äga rum den 19, 20, 23, 25, 27, 30 mars och den 3, 8 och 15 april. Två av dagarna är reservdagar.

För mer information om målets fortsättning, beställning av handlingar med mera samt kontaktinformation, se pressmeddelandet nedan daterat 2020-01-15.

Pressmeddelanden

Huvudförhandling i målet kommer att äga rum den 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 och 31 mars och den 1 april. En av dagarna är reservdag. En huvudförhandlingsplan kan beställas hos Patent- och marknadsdomstolen, se kontaktinformation nedan.

Domstolens ambition är att huvuddelen av förhandlingen ska äga rum inför öppna dörrar. Delar av förhandlingen kan dock komma att ske bakom stängda dörrar på grund av sekretess för företagshemlig information.

Förhandlingen kommer att hållas i sal 27, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kan efter särskilt beslut av domstolen få tillstånd att använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av en detaljerad huvudförhandlingsplan samt övriga handlingar, se kontaktinformationen nedan. 

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Christel Örtenblad Sköien, telefon 08 - 561 654 23, e-post se nedan. Ordförande i målet kommer att vara rådmannen Ingeborg Simonsson.

Uppdaterad
2019-07-01