Uppmärksammade mål

Mål B 6193 (Avdelning 3)

Den av åklagaren påstådda brottsligheten avser bland annat grovt bedrägeri rörande dels obligationer i Contender High Yield 1-4 Ltd under perioden november 2009 till maj 2011, dels konvertibler i Amarant mining Ltd under perioden juni 2011 till juli 2012.

Åklagaren har även åtalat samma person – såsom ägare och faktisk företrädare för Conventus Commodities Minerals & Mining Ltd och Alluvia Mining Ltd – för svindleri, grovt brott, avseende konvertibler under perioden juni 2012 till mars 2013.

Slutligen är personen åtalad för insiderbrott genom att ha avyttrat aktier i Alluvia Mining Ltd under perioden juni 2012 till januari 2013 efter att ha fått insiderinformation som varit ägnad att väsentligt påverka priset på aktierna i bolaget negativt.

Rättegången i målet kommer att påbörjas den 19 september 2022 och beräknas pågå under cirka 50 huvudförhandlingsdagar med avslutande i februari 2023.

Förhandlingsdagarna börjar kl. 9.15 alla dagar.

Förhandlingen hålls i sal 26, Rådhuset.

Kontaktperson och kontaktuppgifter:
Sara Dahlgren, tingsnotarie, avdelning 3
Telefon: 08-561 653 32
E-post: sara.dahlgren@dom.se

Beställa handlingar.

Karin Valfridsson, handläggarchef, avdelning 3
Telefonnummer: 08-561 653 07
E-post: karin.valfridsson@dom.se

Madelaine Adamson, domstolshandläggare, avdelning 3
Telefonnummer: 08-561 65 234
E-post: madelaine.adamson@dom.se

B 11304-14 (Avdelning 4)

I juni 2010 inleddes en förundersökning om brott mot den internationella humanitära rätten i Sudan mellan åren 1997 och 2003. Under november 2016 delgavs två personer skälig misstanke avseende medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott. Ett svenskt bolag delgavs motsvarande misstankar i november 2018. Åklagaren har den 11 november 2021 väckt åtal.

För mer information se pressmeddelandena nedan.

B 84-22 (Avdelning 5)

Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare har väckt åtal mot Swedbank AB:s tidigare VD för grovt svindleri samt obehörigt röjande av insiderinformation. Huvudförhandlingen inleds tisdagen den 4 oktober 2022 kl. 09.15 och beräknas pågå under åtta veckor.

För mer information, se pressmeddelandet nedan.

PMT 1860-22 (Patent- och marknadsdomstolen)

PriceRunner har i målet begärt att Google ska betala omkring 22 miljarder kr i skadestånd. Skadeståndskravet grundar sig på att Google har missbrukat sin dominerande ställning som sökmotor genom att gynna sin egen prisjämförelsetjänst framför konkurrerande tjänster. PriceRunners talan grundar sig i stora delar på kommissionens beslut i det s.k. Google Shopping-ärendet, vilket efter Googles överklagande i stora delar fastställdes av tribunalen.

Google har i svaromål bestritt att bolaget är skyldigt att betala skadestånd. Google har anfört att bolaget inte har missbrukat sin dominerande ställning och att PriceRunner inte heller har lidit någon skada. 

Patent- och marknadsdomstolen har avslagit Googles begäran om att vilandeförklara målet i avvaktan på att EU-domstolen prövar Googles överklagande av tribunalens dom i Google Shopping-målet (mål C-48/22 P). Pricerunner ska nu framställa eventuella yrkanden om att Google ska lämna ut handlingar som kan ha betydelse som bevis.

Kontaktinformation

För beställning av handlingar med mera: Domstolshandläggaren Anette Skalmark.

Övriga frågor: Rådmannen Daniel Severinsson.

PMT 1860-22 (Patent and Market Court)

PriceRunner has applied for summons requesting that Google pay approximately 22 billion SEK (2.1 billion EUR) in damages. The claim is based on Google abusing its dominant position as search engine by giving advantages to its own comparison shopping service over competing services. PriceRunner’s claim is largely based on the Commissions Google Shopping decision, which on appeal by Google was largely upheld by the General Court.

Google has responded and denied PriceRunner’s claim for damages. Google contests that it has abused its dominant position and that PriceRunner has suffered any damages. 

The Patent and Market Court has dismissed Google’s request to stay proceedings until the European Court of Justice has delivered a final ruling in the Google Shopping case (C-48/22 P). Pricerunner is now to specify requests for disclosure of evidence from Google.

Contact information

Requests for documents: Court clerk Ms Anette Skalmark

Reporting judge: Mr Daniel Severinsson

Uppdaterad
2022-06-22