Uppmärksammade mål

Faktaruta
I augusti 2018 sköts en 20-årig man till döds av polis i Stockholms innerstad. Åklagare väckte i april åtal mot tre poliser. En av poliserna har åtalats för vållande till annans död alternativt tjänstefel och de två andra för tjänstefel.

Mål B 10655-18, avdelning 3

För beställningar av handlingar eller frågor om tingsrättens planering av målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se samt till domstolshandläggaren Julia Isacsson, tfn 08-561 65 364.

För övriga frågor i tingsrättens mål hänvisas i första hand till tingsnotarien Max Swalling, max.swalling@dom.se eller tfn 08-561 65 325. Ansvarig domare är chefsrådmannen Erik Lindberg, tfn 070-183 16 15.

Pressmeddelanden:

Kort om målet

I oktober 2018 väckte Ekobrottsmyndigheten åtal mot fyra personer som påstås ha varit inblandade i brottslighet med koppling till vissa bolag i den så kallade Allrakoncernen. Åtalet rör bland annat mutbrott (grovt brott) och trolöshet mot huvudman (grovt brott) och rör händelser under år 2012. Pensionsmyndigheten har begärt skadestånd från de tilltalade och från två bolag. Bolaget Allra Pension AB har inträtt i rättegången på de tilltalades sida.

Huvudförhandlingen

Tingsrätten kommer att hålla huvudförhandling i målet under 28 förhandlingsdagar mellan den 15 oktober 2019 och den 17 december 2019.

Parterna kommer att hålla sakframställningar mellan den 15 oktober 2019 och den 24 oktober 2019. De tilltalade kommer att höras mellan den 29 oktober 2019 och den 5 november 2019. Dessa förhör kan komma att flyttas beroende på hur lång tid sakframställningarna tar. Mellan den 7 november 2019 och den 3 december 2019 kommer förhör att hållas med vittnen och sakkunniga. Parterna kommer att hålla slutanföranden mellan den 4 december 2019 och den 10 december 2019. En detaljerad huvudförhandlingsplan kan beställas från tingsrätten på stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se.

Förhandlingen kommer att hållas i sal 27, Rådhuset, Scheelegatan 7, Stockholm. Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Dessa åhörarplatser är i första hand avsedda för media som föranmält sig och sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs. Föranmälan sker senast den 11 oktober 2019 kl. 11.00 genom epost till tingsnotarien Karin Wetterberg (karin.wetterberg@dom.se).

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Beställning av handlingar m.m.

För beställning av en detaljerad huvudförhandlingsplan samt övriga handlingar hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till domstolshandläggaren Mikaela Andersson, mikaela.andersson@dom.se eller tfn 08-561 65 174, och i andra hand till tingsnotarien Karin Wetterberg, karin.wetterberg@dom.se eller tfn 08-561 65 175. Ordförande i målet är rådmannen Joakim Munter, joakim.munter@dom.se, tfn 08-561 65 133.

Pressmeddelanden:

Publicerad
2019-07-01
Uppdaterad
2019-07-01