Studiebesök av skolklasser och föreningar

Tingsrätten har varje dag förhandlingar i olika brottmål och tvistemål.

För att allmänheten ska ha möjlighet att följa förhandlingen finns det ett antal åhörarplatser i tingsrättens förhandlingssalar.

Vanligtvis är förhandlingar i brottmål och tvistemål offentliga men det finns ett antal bestämmelser som innebär att rätten kan besluta att förhandlingen ska ske inom stängda dörrar och därmed inte vara offentlig.

Besök av skolklasser

Det är vanligt att skolklasser vill besöka tingsrätten och följa en rättegång som en del i undervisningen. En skolklass som vill besöka tingsrätten ska alltid komma i sällskap med ansvarig lärare. För att tingsrätten ska kunna tillgodose allmänhetens intresse av följa en rättegång och samtidigt ge skolklasser möjlighet att göra ett studiebesök ska besök av skolklasser bokas i förväg

Tingsrättens salar rymmer mellan 8–25 åhörare och de flesta förhandlingssalarna har bara 10-15 åhörarplatser. Det är därför svårt att ta emot större grupper av elever vilket innebär att en skolklass kan behöva delas upp mellan olika rättegångar och förhandlingssalar. Det är oftast inte möjligt att ta emot flera skolklasser samtidigt.

Är ni en lärarledd skolklass som vill besöka tingsrätten, bör ni boka ert besök via formuläret nedan och där gärna beskriva syftet med studiebesöket. Det går även att boka studiebesök per telefon mellan kl. 14.00 – 16.00 på telefon: 08-561 650 48.

Tingsrätten kan inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har meddelat att ni kommer även om ni gjort det i god tid. Andra åhörare, såsom anhöriga och massmedia, kan också komma dit eller så kan tingsrättens förhandlingar bli inställda med kort varsel. Någon dag före besöket bör ni kontakta domstolen för att kontrollera att förhandlingar inte ställts in.

Besök av en förening

Samma möjligheter till bokning som gäller för studiebesök av skolklass gäller för föreningar som vill boka studiebesök och närvara som åhörare vid en förhandling.

Några ordningsregler som är bra att känna till

Inför ett studiebesök av en skolklass eller en förening är det viktigt att tänka på att det kan inträffa att någon i gruppen är släkt med eller nära bekant till någon av parterna.

Tingsrätten har säkerhetskontroll vid entrén. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolens lokaler. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Dessutom genomsöks alla väskor efter farliga föremål. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid. Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan, om ni inte har fått andra besked vid bokningen.

Så här gör ni när ni kommer till tingsrätten:

  1. Kom till tingsrätten 30 minuter före förhandlingens start.
  2. Anmäl er i receptionen.
  3. Följ ordningsreglerna, se nedan:
  • det inte är tillåtet att störa förhandlingen genom samtal eller liknande,
  • det inte är tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen,
  • det inte är tillåtet att ha mobiltelefoner påslagna i rättssalen, och att
  • det inte är tillåtet att fotografera och filma under förhandlingen.

Tänk på att de som är kallade till att delta i en rättegång bör få ett gott bemötande. De som gör studiebesök bör visa hänsyn genom att hålla en dämpad ljudnivå. För att inte förhandlingen ska störas bör gruppen komma och gå i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas eller i samband med en paus.

Formulär för bokning av studiebesök

Nedan följer ett antal länkar till extern information som kan vara till nytta inför ett besök vid tingsrätten. 

Uppdaterad
2022-02-14