Vår verksamhet

Här finner du information om...

Patent- och marknadsdomstolen/Avdelning 5 handlägger immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Avdelningarna 1-4 handlägger brottmål, tvistemål, familjemål, FT-mål samt ärenden. Avdelningarna har också viss speciallottning enligt följande:

 • Avdelning 1:
  familjerättsliga ärenden
 • Avdelning 2
  konkurser och företagsrekonstruktion
 • Avdelning 3
  arbetsrättsliga mål
 • Avdelning 4
  internationella brottmål, sjörättsliga brott- och tvistemål samt tryckfrihetsrättsliga brott- och tvistemål

Tingsrättens chef lagmannen Gudrun Antemar. Målavdelningarna leds av Magdalena Hägg Bergvall (avdelning 1), chefsrådmannen Magnus Wågnert (avdelning 2), chefsrådmannen Erik Lindberg (avdelning 3) chefsrådmannen Måns Wigén (avdelning 4) samt chefsrådmannen Malou Lindblom (Patent- och marknadsdomstolen/avdelning 5). Den administrativa avdelningen leds av administrativa direktören Ulrica Engström Nilsson. Där ingår Enheten för central administration, Enheten för registrering och arkiv samt Enheten för service- och säkerhet.

Exklusivt forum

Patentmål m.fl.
Vissa upphovsrättsliga mål (se 58 § upphovsrättslagen, 1960:729)
Marknadsrättsliga mål
Konkurrensrättsliga mål

Jämte vissa andra domstolar

Tryckfrihetsmål
Sjörättsmål
Transporträttsliga mål

Specialisering i övrigt

Arbetsrättsliga mål
Konkurrensrättsliga ärenden
Återvinning i konkurs
Företagsrekonstruktion
Skuldsanering
Immaterialrättsliga mål i övrigt
Hyresrättsliga mål
Brott mot rikets säkerhet

Uppdaterad
2019-03-21