Vår verksamhet

Tingsrätten har fem dömande avdelningar 

Patent- och marknadsdomstolen/Avdelning 5 handlägger immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Avdelning 1-4 handlägger brotttmål, tvistemål, familjemål, FT-mål (förenklade tvistemål) samt ärenden. Avdelningarna har också viss speciallottning enligt följande:

 • Avdelning 1:
  familjerättsliga ärenden
 • Avdelning 2
  konkurser och företagsrekonstruktion
 • Avdelning 3
  arbetsrättsliga mål
 • Avdelning 4
  internationella brottmål, sjörättsliga brott- och tvistemål samt tryckfrihetsrättsliga brott- och tvistemål

Tingsrättens chef lagmannen Gudrun Antemar.

Målavdelningarna leds av chefsrådmannen Magdalena Hägg Bergvall (avdelning 1), chefsrådmannen Niklas Wågnert (avdelning 2), chefsrådmannen Stefan Johansson (avdelning 3) chefsrådmannen Måns Wigén (avdelning 4) samt chefsrådmannen Malou Lindblom (Patent- och marknadsdomstolen/avdelning 5).

Den administrativa avdelningen leds av lagmannen Gudrun Antemar. Avdelningen omfattar central administration, registrering och arkiv samt service och säkerhet.

Specialmål

Stockholms tingsrätt är exklusivt eller subsidiärt forum enligt 30 olika författningar, dvs. är den enda domstolen i landet som får avgöra målen eller ärendena, eller är den enda domstol man får vända sig till om ingen annan domstol är behörig. Dessa mål och ärenden har tingsrätten fördelat mellan avdelningarna efter rättsområden.

Exklusivt forum

Patentmål m.fl.
Vissa upphovsrättsliga mål (se 58 § upphovsrättslagen, 1960:729)
Marknadsrättsliga mål
Konkurrensrättsliga mål

Jämte vissa andra domstolar

Tryckfrihetsmål
Sjörättsmål
Transporträttsliga mål

Specialisering i övrigt

Arbetsrättsliga mål
Konkurrensrättsliga ärenden
Återvinning i konkurs
Företagsrekonstruktion
Skuldsanering
Immaterialrättsliga mål i övrigt
Hyresrättsliga mål
Brott mot rikets säkerhet

Uppdaterad
2022-04-25