Att ta del av allmänna handlingar

Att ta del av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Du har rätt att vara anonym och om du besöker domstolen har du möjlighet att ta del av allmänna handlingar utan kostnad. Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt: med e-post eller post. Du kan även hämta kopiorna i på plats.

Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Nedan ser du vad det kostar.

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och för dessa tas en avgift ut om beställningen omfattar tio filer eller mer. De första nio filerna är gratis, den tionde filen kostar 50 kronor och varje fil därutöver kostar 2 kronor.

För handlingar som måste skannas in tas en av gift om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor

Papperskopior

I de fall kopior av handlingar skickas per post eller hämtas på plats i tingsrättens lokaler tas en avgift ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Handlingar på CD/DVD/USB

Avgift tas ut som för e-post plus inköpspris för USB-stickan eller CD-skivan, dock som lägst 50 kronor (USB) respektive 10 kronor (CD).

Ljudfiler på CD/DVD/USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2019-06-27