Telefon, växel
060-18 67 00
Myndighetschef
Niklas Lind
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 467, 851 06 Sundsvall
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västernorrlands län: Sundsvall, Timrå och Ånge.
Leveransadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Sundsvall tingsrätt och rättshjälpsmyndigheten exteriört. Foto.

Öppettider

Telefontid: Vardagar kl. 08.00 - 14.30

Expeditionstid: Vardagar kl. 08.00 - 16.00

Förkortade expeditionstider:


Den 18 och 19 september kommer Sundsvalls tingsrätt, Hyres- och arrendenämnden i Sundsvall och Rättshjälpsmyndigheten på grund av verksamhetsplanering att ha begränsade telefon – och öppettider.

Måndag 18 september kl. 8.00 – 09.30

Tisdagen den 19 september kl. 15.00 – 16.00

Det går fortsatt att maila in till myndigheterna men eftersom vi har en mycket begränsad bemanning under de här dagarna kommer svarstiderna att bli längre.

Fredagen den 3 november kl 08.00 - 11.00