Telefon, växel
060-18 67 00
Myndighetschef
Lars-Åke Johansson
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 467, 851 06 Sundsvall
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västernorrlands län: Sundsvall, Timrå och Ånge.
Leveransadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Sundsvall tingsrätt och rättshjälpsmyndigheten exteriort

Öppettider

Telefontid: Vardagar kl 08.00 - 14.30

Expeditionstid: Vardagar kl 08.00 - 16.00

Förkortade expeditionstider:

Torsdagen den 5 januari kl. 08.00 - 11.00

Torsdagen den 6 april kl. 08.00 - 14.00

Onsdagen den 17 maj kl. 08.00 - 14.00

Torsdagen den 25 maj kl. 08.00 - 10.30

Fredagen den 26 maj kl 13.00 - 16.00

Måndagen den 5 juni kl. 08.00 - 14.00

Torsdagen den 23 juni kl. 08.00 - 14.00

Fredagen den 3 november kl 08.00 - 11.00