Telefon, växel
060-18 67 00
Myndighetschef
Lars-Åke Johansson
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 467, 851 06 Sundsvall
Geografiskt område (domkrets)
Delar av Västernorrlands län: Sundsvall, Timrå och Ånge.
Leveransadress
Storgatan 39, 852 30 Sundsvall
Sundsvall tingsrätt och rättshjälpsmyndigheten exteriort

Öppettider

Telefontid: Vardagar kl 08.00 - 14.30

Expeditionstid: Vardagar kl 08.00 - 16.00

Förkortade expeditionstider:

Fredagen den 4 november 2022 kl. 8.00 – 11.00

Onsdagen den 14 december 2022 kl 8.00 - 14.00

Fredagen den 23 december 2022 kl. 8.00 – 11.00

Fredagen den 30 december 2022 kl. 8.00 – 12.00