Hyra- och arrende

Blankett Ansökan HN1 använder du när du ansöker om medling, dispens eller beslut hos hyres- och arrendenämnderna. De övriga blanketterna ska du använda när du vill avstå från besittningsskydd.

Ansök till hyres- och arrendenämnd

Använd Ansökan HN1 när du vill ansöka om medling, dispens eller beslut i hyres- och arrendenämnderna.

Kom överens eller ansök om att avstå från besittningsskydd

En ansökan eller överenskommelse om att avstå från besittningsskydd som kräver hyresnämnds godkännande ska du skicka till hyresnämnden.

OBS! Hyresgästen får inget besittningsskydd när bostaden hyrs ut enligt lagen om uthyrning av egen bostad ("privatuthyrningslagen"). Något avtal om avstående från besittningsskydd behövs alltså inte vid sådana uthyrningar.

Bostad, HN2

Lokal, HN3

Överenskommelse som gäller utan hyresnämndens godkännande

En överenskommelse om att avstå från besittningsskydd som gäller utan hyresnämndens godkännande ska inte sändas in till hyresnämnden. 

 

Bostad, HN4

Lokal, HN5

Publicerad
2019-06-26
Uppdaterad
2019-09-16

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll