Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

Beställ handling från Uddevalla tingsrätt

För att beställa en dom eller annan allmän handling från Uddevalla tingsrätt så kan du skicka ett e-postmeddelande med din beställning till uddevalla.tingsratt@dom.se, alternativt ringa till tingsrätten på 0522-65 71 00.

Om beställning av allmänna handlingar

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Nedan ser du vad det kostar att få kopior av allmänna handlingar:

Kostnader för allmänna handlingar

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (t. ex. domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kr för den tionde handlingen och 5 kr för varje handling därutöver.

För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

USB

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på USB

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Handlingar från Strömstads respektive Stenungsunds tingsrätter

Uddevalla tingsrätt arkiverar allmänna handlingar ifrån Strömstads tingsrätt efter sammanslagningen 2004. Handlingar ifrån nedlagda Stenungsunds tingsrätt arkiveras däremot vid Göteborgs tingsrätt och måste därför beställas därifrån.

Publicerad
2019-08-22
Uppdaterad
2019-09-16

Hoppa till innehåll

Relaterat innehåll