Veckans förhandlingar

Huvudförhandlingar i brottmål vid Uddevalla tingsrätt under vecka 40.

Måndag

09:00 - 16:00
B 1276-22, dag 3 av 5
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N. och N.N. och N.N. och N.N. och N.N.
angående grovt narkotikabrott m.m.

Tisdag

09:00 - 16:00
B 3141-18, dag 1 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående grov fridskränkning m.m

Onsdag

09:00 - 16:00
B 1276-22, dag 4 av 5
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt narkotikabrott m.m

09:00 - 16:00
B 1771-22, dag 1 av 5
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående grov fridskränkning m.m

09:30 - 10:15
B 903-22, 
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående förvandling av böter

10:15 - 11:15
B 1364-22,
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående olovlig körning

11:15 - 15:00
B 901-22,
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel

15:00 - 16:00
B 2093-22,
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående undanröjande av ungdomstjänst

09:00 - 16:00
B 2329-21,
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående sexuellt utnyttjande av barn m.m

08:45 - 16:00
B 928-21, dag 10 av 39
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt penningtvättsbrott m.m.

Torsdag

09:00 - 16:00
B 1276-22, dag 5 av 5
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt narkotikabrott m.m.

09:00 - 12:00
B 25-20,
Mängdbrottsfunktionen i Göteborg ./. N.N.
angående grovt bokföringsbrott m.m

13:00 - 15:00
B 2138-20,
Mängdbrottsfunktionen i Göteborg ./. N.N.
angående bokföringsbrott

15:00 - 16:00
B 3133-20,
Mängdbrottsfunktionen i Göteborg ./. N.N.
angående bokföringsbrott

09:00 - 11:00
B 2980-20,
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående olaga hot

11:00 - 12:00
B 1618-22,
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående undanröjande av ungdomsvård

08:45 - 16:00
B 928-21, dag 11 av 39
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt penningtvättsbrott m.m.

Fredag

09:00 - 16:00
B 1771-22 dag 2 av 5
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående grov fridskränkning m.m

08:45 - 16:00
B 928-21, dag 12 av 39
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt penningtvättsbrott m.m.

Om veckans förhandlingar

Information om veckans brottmålsförhandlingar meddelas normalt sett här på hemsidan under fredagen veckan innan förhandlingarna.

Tvistemål och konkurser

Om du vill ha information om tider för sammanträden angående aktuella tvistemål och konkurser är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Förhandling med häktad

En rättegång med person som är häktad kan sättas ut med kort varsel. Därför finns inte alltid dessa förhandlingar med på vår lista.

Inställd förhandling

Tänk på att en rättegång kan bli inställd i sista stund. För att få reda på om en rättegång blivit inställd eller flyttad är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Uppdaterad
2021-10-25