Veckans förhandlingar

Huvudförhandlingar i brottmål vid Uddevalla tingsrätt under vecka 39.

Måndag

Inga brottmålsförhandlingar denna dag

Tisdag

09:00 - 16:00
B 637-20, dag 1 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel m.m

09:00 - 12:00
B 2142-22
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående stöld m.m

09:00 - 11:00
B 2029-22
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående smuggling

Onsdag

09:00 - 16:00
B 1276-22, dag 1 av 5
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt narkotikabrott m.m

08:45 - 16:00
B 928-21, dag 7 av 39
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt penningtvättsbrott m.m.

Torsdag

09:00 - 16:00
B 1276-22, dag 2 av 5
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt narkotikabrott m.m.

09:00 - 16:00
B 637-20, dag 2 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel m.m.

08:45 - 16:00
B 928-21, dag 8 av 39
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt penningtvättsbrott m.m.

Fredag

10:00 - 12:00
B 1511-19 dag 3 av 3
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel, narkotikabrott (ringa brott) m.m

08:45 - 16:00
B 928-21, dag 9 av 39
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grovt penningtvättsbrott m.m.

13:00 - 16:00
B 1513-20, dag 1 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel

Om veckans förhandlingar

Information om veckans brottmålsförhandlingar meddelas normalt sett här på hemsidan under fredagen veckan innan förhandlingarna.

Tvistemål och konkurser

Om du vill ha information om tider för sammanträden angående aktuella tvistemål och konkurser är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Förhandling med häktad

En rättegång med person som är häktad kan sättas ut med kort varsel. Därför finns inte alltid dessa förhandlingar med på vår lista.

Inställd förhandling

Tänk på att en rättegång kan bli inställd i sista stund. För att få reda på om en rättegång blivit inställd eller flyttad är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Uppdaterad
2021-10-25