Veckans förhandlingar

Huvudförhandlingar i brottmål vid Uddevalla tingsrätt under vecka 47.

kl. 09:00 - 16:00
B 1104-18, Dag 1 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grov stöld m.m.
kl. 09:15 - 16:00
B 680-16, Dag 4 av 12
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N. & N.N
angående grovt bedrägeri m.m.

kl. 09:00 - 10:00
B 2684-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående olovlig körning (grovt brott) m.m.
kl. 09:00 - 11:00
B 976-19
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N. m.fl.
angående bokföringsbrott
kl. 09:15 - 16:00
B 680-16, Dag 5 av 12
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N. & N.N.
angående grovt bedrägeri m.m.
kl. 10:00 - 12:00
B 3285-18
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel
kl. 11:00 - 12:00
B 3085-18
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N.
angående bokföringsbrott
kl. 13:00 - 13:45
B 390-19
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N.
angående bokföringsbrott
kl. 13:00 - 14:00
B 2672-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående grovt rattfylleri
kl. 13:00 - 16:00
B 317-18, Dag 1 av 2
Riksenheten Miljö & Arbetsmiljömål Gbg, Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. & N.N.
angående brott mot områdesskyddet / talan om företagsbot / djurplågeri
kl. 13:45 - 14:15
B 365-19
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N.
angående bokföringsbrott m.m.
kl. 14:00 - 16:00
B 2461-18
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående ofredande
kl. 14:15 - 15:00
B 119-19
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N. & N.N.
angående bokföringsbrott m.m.
kl. 15:00 - 16:00
B 3005-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående narkotikabrott

kl. 09:00 - 09:30
B 1582-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående narkotikabrott (ringa brott)
kl. 09:00 - 16:00
B 1263-17, Dag 1 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående olaga frihetsberövande m.m.
kl. 09:00 - 16:00
B 1104-18, Dag 2 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. m.fl.
angående grov stöld m.m.
kl. 09:30 - 10:00
B 1638-19
Åklagarkammaren i Karlskrona - Trafik ./. N.N.
angående brott mot trafikförordningen
kl. 09:30 - 16:00
B 317-18, Dag 2 av 2
Riksenheten Miljö & Arbetsmiljömål Gbg, Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. & N.N.
angående brott mot områdesskyddet / talan om företagsbot / djurplågeri
kl. 10:00 - 10:30
B 1703-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående olovlig körning
kl. 10:30 - 11:00
B 2441-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående narkotikabrott (ringa brott)
kl. 11:00 - 11:30
B 2961-18
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående rattfylleri
kl. 11:30 - 12:00
B 1712-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående narkotikabrott (ringa brott)
kl. 13:00 - 16:00
B 617-18
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående vårdslöshet i trafik

kl. 09:00 - 16:00
B 336-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående grov misshandel
kl. 09:15 - 16:00
B 680-16, Dag 6 av 12
Ekobrottsmyndigheten i Göteborg ./. N.N. & N.N.
angående grovt bedrägeri m.m.

kl. 09:00 - 16:00
B 1263-17, Dag 2 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående olaga frihetsberövande m.m.

Om veckans förhandlingar

Information om veckans brottmålsförhandlingar meddelas normalt sett här på hemsidan under fredagen veckan innan förhandlingarna.

Tvistemål och konkurser

Om du vill ha information om tider för sammanträden angående aktuella tvistemål och konkurser är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Förhandling med häktad

En rättegång med person som är häktad kan sättas ut med kort varsel. Därför finns inte alltid dessa förhandlingar med på vår lista.

Inställd förhandling

Tänk på att en rättegång kan bli inställd i sista stund. För att få reda på om en rättegång blivit inställd eller flyttad är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-21