Veckans förhandlingar

Huvudförhandlingar i brottmål vid Uddevalla tingsrätt under vecka 38.

09:00 - 16:00
B 173-20, dag 1 av 3
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående våldtäkt mot barn m.m.

09:00 - 16:00
B 2086-20, dag 3 av 4
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N. och N.N.
angående rån m.m.

09:00 - 16:00
B 2086-20, dag 4 av 4
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N. och N.N.
angående rån m.m.

09:00 - 12:00
B 198-19
Första ekobrottskammaren i Göteborg ./. N.N.
angående skattebrott, talan om skattetillägg

09:00 - 16:00
B 1164-20, dag 4 av 4
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N. och N.N.
angående grov narkotikabrott

09:00 - 16:00
B 2222-20
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående häleri

09:00 - 16:00
B 1104-18, dag 9 av 11
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N. och N.N. och N.N.
angående grov stöld m.m.

09:00 - 12:00
B 2203-20
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel m.m.

13:00 - 16:00
B 1957-20
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående misshandel

09:00 - 14:00
B 491-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N.
angående stöld

14:00 - 16:00
B 3607-19
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående narkotikabrott (ringa brott) m.m.

09:00 - 16:00
B 2082-20, dag 1 av 2
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående grov kvinnofridskränkning

09:00 - 16:00
B 1104-18, dag 10 av 11
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N. och N.N. och N.N.
angående grov stöld m.m.

09:00 - 16:00
B 173-20, dag 2 av 3
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående våldtäkt mot barn m.m.

09:00 - 16:00
B 3145-18
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående olaga integritetsbrott

09:00 - 16:00
B 1104-18, dag 11 av 11
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N. och N.N. och N.N. och N.N.
angående grov stöld m.m.

09:00 - 14:00
B 173-20, dag 3 av 3
Åklagarkammaren i Uddevalla ./. N.N.
angående våldtäkt mot barn m.m.

Om veckans förhandlingar

Information om veckans brottmålsförhandlingar meddelas normalt sett här på hemsidan under fredagen veckan innan förhandlingarna.

Tvistemål och konkurser

Om du vill ha information om tider för sammanträden angående aktuella tvistemål och konkurser är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Förhandling med häktad

En rättegång med person som är häktad kan sättas ut med kort varsel. Därför finns inte alltid dessa förhandlingar med på vår lista.

Inställd förhandling

Tänk på att en rättegång kan bli inställd i sista stund. För att få reda på om en rättegång blivit inställd eller flyttad är du välkommen att kontakta tingsrätten.

Uppdaterad
2019-03-21