Vårt uppdrag och våra värderingar

Hos oss arbetar du för allas rätt att få sin sak prövad i en rättssäker och opartisk domstol. Att varje dag bidra till rättstrygghet är ett av de viktigaste uppdragen i ett demokratiskt och rättssäkert samhälle. Vill du vara med i det viktiga arbetet?

Ett viktigt samhällsuppdrag utifrån demokratiska värderingar

Att jobba statligt innebär att medborgarna är din arbetsgivare. Du arbetar för alla som bor i Sverige och i en verksamhet som betalas av skattepengar. Det är ett stort uppdrag som också innebär ett stort ansvar.

Sveriges Domstolar består av ett 80-tal olika myndigheter och nämnder. Vi är drygt 7 000 personer som varje dag arbetar för att alla mål och ärenden som kommer till oss ska hanteras rättssäkert och effektivt. Oavsett om du är domare, IT-specialist, administratör eller ordningsvakt bidrar du till demokrati och rättstrygghet för alla som bor i Sverige.

Tillsammans med övriga delar av rättssamhället har Sveriges Domstolar ett gemensamt mål att alla människor i Sverige ska ha rättstrygghet. Det betyder att alla som kommer i kontakt med domstolar och andra myndigheter ska få sina rättigheter tillgodosedda. Det är en viktig del för demokratin. Domstolarna har en unik ställning enligt den svenska grundlagen. De är oberoende och självständiga, vilket innebär att varken riksdag, regering eller någon myndighet får bestämma hur en domstol ska döma i ett enskilt fall.

Du som börjar jobba hos oss på står självklart upp för de grundläggande demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet.

Våra värderingar

Du som är anställd i staten arbetar på uppdrag av medborgarna. Ditt arbete bygger på den statliga värdegrunden.

Värdegrunden består av sex grundläggande principer som finns med som en viktig del i ditt arbete.

Demokrati

All offentlig makt utgår från de som bor i Sverige. Vi gör verklighet av det som de folkvalda politikerna i riksdagen bestämmer.

Legalitet

Att arbeta statligt innebär att vi i vårt jobb följder de lagar som finns i Sverige.

Objektivitet

Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet styr vårt arbete. Vi ansvarar för att lika fall ska behandlas lika och att beslut inte ska grundas på tyckanden. Vi får inte ta emot mutor.

Fri åsiktsbildning

Den svenska demokratin bygger på fri åsiktsbildning. Öppenhet och yttrandefrihet är viktigt. Vi har rätt att berätta om det som händer på myndigheten med undantag för det som omfattas av sekretess.

Respekt för lika värde, frihet och värdighet

Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Vi ska alltid ha respekt för människors lika värde och inte diskriminera någon på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation.

Effektivitet och service

Att ge bra service och vara tillgängliga och effektiva är viktigt. Vi ska ge allmänheten information, vägledning och råd och samtidigt använda våra resurser på ett bra sätt.

Uppdaterad
2022-03-17