Kvinna i 70-årsåldern döms för dråp på sin make

Åklagaren har väckt åtal mot en kvinna i 70-årsåldern för mord. Enligt åtalet har kvinnan i Lysekil i april 2019 berövat sin make livet. Tingsrätten har i dag dömt kvinnan för dråp till fängelse i två år.

På kvällen den 5 april 2019 skar kvinnan sin make i handleden med en kniv. Efteråt skar hon sig själv i motsvarande handled med samma kniv. Makarna hittades på morgonen den 6 april 2019 av personal från hemtjänsten. Mannen var avliden och kvinnan var medtagen, men vid liv. Kvinnan har erkänt att det var hon som berövade maken livet. Kvinnan har berättat att hon och maken tillsammans hade planerat att ta sina liv ihop.

Åklagaren har gjort gällande att mannen inte ville dö eller att han i vart fall inte var vid sina sinnens fulla bruk för att kunna uttrycka en sådan vilja. Till stöd för detta har åklagaren bl.a. åberopat sjukhusjournaler och flera vittnen, vilka alla var personal inom socialtjänsten eller vården. Den åberopade bevisningen är enligt tingsrätten dock inte tillräcklig för att det ska vara ställt utom rimligt tvivel att det gått till på något annat sätt än det som kvinnan har berättat om. Kvinnans uppgifter ska därmed läggas till grund för åtalet.

Tingsrätten bedömer att gärningen, där kvinnan tillgodosett sin makes egen önskan om att dö, har varit mindre grov. Det innebär att gärningen ska bedömas som dråp och inte som mord.

- Normalpåföljden för dråp är fängelse mellan sex och tio år. Vid bestämmandet av straffvärdet finns det i det här fallet skäl att understiga minimistraffet eftersom kvinnan har utfört gärningen på just det sätt och vid just den tidpunkt som mannen har önskat samt på initiativ av honom, säger Erika Finn, rådman.

Tingsrätten har bedömt att straffvärdet är fyra års fängelse. Efter beaktande av den tilltalades ålder och hälsa i mildrande riktning döms kvinnan till två års fängelse.

Tingsrätten är enig i sin dom.