Fängelse för knivvåld på Skogslyckan

Mål: B 2788-23
Tingsrätten har i dag dömt en vid tiden för brottet 18-årig man till nio års fängelse för försök till mord och grovt brott mot knivlagen som har ägt rum på Skogslyckans torg. Mannen, som knivhögg en 28-årig man, fick själv i samma händelse en allvarlig knivskada och blev sparkad på av flera personer mot huvud och överkropp, men tingsrätten har friat de som utfört våldet mot honom på grund av nödvärn.

Under dagen för knivskärningarna hände följande. En ung person blev bestulen på hälften av en låda med vapes som tillhörde den 18-årige mannen. Två personer, en 19-årig man och en 15-årig man, har dömts för medverkan i den stölden. Den 18-årige mannen samlade några personer och begav sig till Hovhult där den 19-årige mannen bodde. Där blev det bråk mellan den 18-årige mannen och 19-åringen och hans vänner, däribland den 28-årige mannen som sedan blev knivskuren. Den unge personen som hade blivit bestulen på vapesen blev i det bråket misshandlad av en 15-årig och en 17-årig man. De har dömts för den misshandeln. Vapesens ägare, den 18 åriga mannen, sprang från platsen och kom så småningom till Skogslyckans torg och hade då i sin besittning lådan med resten av vapes. Den 19-årige mannen och hans vänner fanns då redan på Skogslyckans torg. De tog lådan med resterande vapes från 18-åringen som då flydde från platsen. 19-åringen, 28-åringen och tre ytterligare ungdomar har för detta dömts för grov stöld. Efter att ha sprungit en bit bort, vände och sprang 18-åringen tillbaka mot de andra och hade då en kniv i handen. När den 28-årige mannen ställde sig i vägen för honom, högg han 28-åringen med elva knivhugg, varav åtta av huggen träffade 28-åringen mot hans bål. Ett av knivhuggen ledde till livshotande skador. Tillsammans med sina vänner lyckades 28-åringen få ner 18-åringen på marken och han satte sig på 18-åringen. I början hade 18-åringen kvar kniven i handen och kan ha fortsatt att hugga mot 28-åringen från liggande ställning. Samtidigt fick han av tre andra personer motta sparkar mot huvud och överkropp och någon gång under det att de befann sig på marken tillfogades han en allvarlig skärskada mot huvudets högra sida. Enligt åklagaren var det den 28-årige mannen som knivskar 18-åringen efter att han hade fått kontrollen över 18-åringens kniv. Under händelsen tog 19-åringen en väska från 18-åringen och kastade den i en plantering. Åklagaren har gjort gällande att 28-åringen genom knivskärningen och den 19-åriga mannen genom sparkarna mot huvudet försökt att döda den 18-åriga mannen. Enligt åklagaren har den 19-årige mannen begått en grov stöld när han tog väskan som han sedan kastade bort. De andra som sparkade mot 18-åringen har enligt åklagaren grovt misshandlat honom. Samtliga tilltalade har gjort gällande att de handlade i nödvärn.

 

Lagen säger att rätten till nödvärn finns mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom. Det finns också mot den som med våld eller hot om våld hindrar att egendom återtas på bar gärning. En gärning som någon begår i nödvärn är brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Nödvärnsrätten gäller både för den som blivit angripen och för den som kommer den angripne till undsättning.

 

Tingsrätten har funnit att 18-åringen inte hade en nödvärnsrätt när han angrep 28-åringen med kniv. Han högg 28-åringen med vilja och var enligt tingsrätten likgiltig till om 28-åringen hade dött till följd av knivattacken. Våldet var livsfarligt och det fanns en fara för att 28-åringen skulle dö. 18-åringen har därför dömts för försök till mord. Han döms också för grovt brott mot knivlagen. Påföljden för honom har bestämts till nio års fängelse. Han har också dömts att betala skadestånd till 28-åringen, men skadeståndet har kraftigt reducerats på grund av att 28-åringen precis hade deltagit i en grov stöld mot 18-åringen.

 

När 28-åringen blev angripen med kniv av 18-åringen fanns för honom en nödvärnsrätt. Angreppet mot honom var så allvarligt att det både för honom och för de som kom till hans undsättning var befogat att använda ett mycket kraftigt våld mot 18-åringen, så länge våldet var relevant för att få angreppet att upphöra och inte var uppenbart oförsvarligt. Åklagaren har godtagit att de har haft en nödvärnsrätt, men har hävdat att nödvärnsrätten hade upphört redan innan de sparkade mot 18-åringen och 28-åringen knivskar honom. Enligt tingsrätten är det inte bevisat. Även om våldet mot 18-åringen var mycket kraftigt, har tingsrätten funnit att deras handlande på grund av nödvärnsrätten inte utgör brott. 28-åringen, 19-åringen och de två andra personerna har därför friats från åtalen om försök till mord respektive grov misshandel. 19-åringen har inte heller dömts för att ha tagit undan 18-åringens väska. 28-åringen har för den grova stölden av vapes dömts till tio månaders fängelse. 19-åringen har dömts för ett flertal brott till skyddstillsyn och tre månaders fängelse. De två andra som sparkade mot 18-åringen har dömts för andra brott till ungdomsvård.

 

Förutom händelsen på Skogslyckan har domstolen i domen prövat ett flertal andra påstådda brottsliga gärningar, däribland två rån, grov fridskränkning, försök till utpressning och barnpornografibrott. Domen omfattar tolv tilltalade, varav de flesta är under arton år. Alla utom en har dömts för brott. Många av de tilltalade, även några som varit under arton år, har varit häktade i målet en lång tid. För en av dem, en 16-årig kvinna, har häktestiden varit så lång att påföljden bestämts till ett lågt bötesstraff som redan avtjänats genom frihetsberövandet. En av de som varit under arton år har dömts till ungdomsövervakning. De andra minderåriga har dömts till ungdomsvård som i ett fall har förenats med ungdomstjänst. De som har dömts har också förpliktats att betala skadestånd. När det gäller de som varit under arton år, har deras vårdnadshavare också fått betala skadestånd.

 

Målet har varit mycket omfattande. Huvudförhandlingen har pågått i nästan två månader med arton förhandlingsdagar. Domen omfattar 300 sidor. Kostnaderna för rättsliga biträden i målet överstiger fem miljoner kr. Rätten, som bestått av en rådman och fyra nämndemän, har varit enig om domen.