Studiebesök

Det som i den juridiska världen kallas för huvudförhandling är i dagligt tal mer känt som rättegång. Alla som är intresserade av att se hur en rättegång går till är välkomna till tingsrätten.

Får vem som helst komma på besök?

Ja. En rättegång är som regel offentlig och vem som helst får komma och titta. I vissa specifika fall kan dock rättegången komma att hållas bakom stängda dörrar. Detta gäller speciellt om det handlar om exempelvis sexualbrott eller andra brott av känslig karaktär, eller om någon av parterna i målet är minderårig.

Beslut om stängda dörrar fattas i regel av domaren i den aktuella rättegången i samband med rättegångens start. Något som kan vara bra att tänka på när man väljer vilken rättegång man vill besöka.

Vilka rättegångar kan jag gå på?

Under Veckans förhandlingar publicerar tingsrätten en sammanställning av veckans aktuella brottmålsrättegångar. Där kan du själv klicka in och se om det finns något mål som är intressant för dig att besöka under veckan.

I tingsrättens väntrum anslås varje morgon uppropslistor med information om dagens förhandlingar och i vilken tingssal rättegången äger rum.

Besök med grupp eller skolklass

Är ni en grupp som vill besöka tingsrätten, exempelvis en skolklass, vill vi gärna ha kontakt med er innan ert besök. Detta för att vi ska kunna anpassa vår planering så att ni får ut så mycket som möjligt av studiebesöket.

Ni kan nå tingsrättens personal antingen via e-post eller via telefon.

Risk för ändringar med kort varsel

Tänk också på att det i vissa fall förekommer att rättegångar av olika anledningar ställs in med kort varsel. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer fungera som planerat även om ni bokat ert besök i god tid.

Åhörarplatser

Sal 1 = 25 st

Sal 2 = 12 st

Sal 3 = 12 st

Sal 4 = 12 st

Sal 5 = 12 st

Sal 6 = 4 st

Sal 7 = 30 st

Sal 8 = 4 st

Uppdaterad
2024-03-26