Vår verksamhet

Tingsrättens verksamhetsområde omfattar idag kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad samt Tjörn, Orust och Stenungsund. Vid tingsrätten finns två enheter: målenheten och enheten för administration, säkerhet och service.

Chef för tingsrätten är lagmannen Johan Sanner. Målenheten är verksamhetens kärna och handlägger de mål som inkommer till domstolen. Enheten består av domstolshandläggare, tingsnotarier och domare.

Enheten för administration, säkerhet och service har ett stort antal personaladministrativa uppgifter, men även uppgifter som rör IT, säkerhet och arkiv.

Tingsrätten har cirka 45 anställda, varav tio är ordinarie domare (en lagman och nio rådmän). Vidare tjänstgör ett 80-tal nämndemän vid tingsrätten.

Uppdaterad
2023-06-01