Vår verksamhet

Tingsrättens verksamhetsområde omfattar idag kommunerna Uddevalla, Munkedal, Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad samt Tjörn, Orust och Stenungsund. Vid tingsrätten finns två avdelningar: målavdelningen och avdelningen för administration och service.

Chef för tingsrätten är t.f. lagmannen Arne Åkerström. Målavdelningen är verksamhetens kärna och handlägger de mål som inkommer till domstolen. Avdelningen består av domstolshandläggare, tingsnotarier och domare.

Avdelningen för administration och service har ett stort antal personaladministrativa uppgifter, men även uppgifter som rör IT, säkerhet och viss målhantering.

Tingsrätten har ca 45 anställda, varav åtta är ordinarie domare (en lagman och sju rådmän). Vidare tjänstgör ett 80-tal nämndemän vid tingsrätten.

Uppdaterad
2019-03-21