Statistik för journalister

Domstolsverket sammanställer statistik om Sveriges Domstolars verksamhet och ansvarar också för årsredovisning och budgetunderlag.

Domstolsverket har statistik om bland annat:

  • antalet inkomna och avgjorda mål
  • handläggningstider
  • inställda förhandlingar
  • personalstatistik
  • säkerhetsrelaterad statistik 

Domstolsverket har ingen statistik som handlar om:

  • Parter, till exempel uppgifter om ålder, kön, medborgarskap eller information om någon part tidigare är dömd.
  • Utgång och påföljd i brottmål. Till exempel hur många som har dömts för ett visst brott och till vilket straff.
  • Utgång i vårdnadsmål, till exempel vem av föräldrarna som tilldelats vårdnaden.
  • Statistik före år 2000

Årsredovisning och budgetunderlag

I Sveriges Domstolars årsredovisning hittar du fakta och statistik om bland annat antalet inkomna och avgjorda mål samt handläggningstider. 

I budgetunderlaget hittar du en sammanställning över Domstolsverkets yrkanden om anslag för Sveriges Domstolar.

Kontakta presstjänsten

Har du som journalist frågor som rör statistik, årsredovisning eller budgetunderlag är du välkommen att kontakta Domstolsverkets presstjänst.

Telefon: 0706-45 63 00

Andra myndigheters statistik

Uppdaterad
2022-04-04