Överklaga beslut från miljöprövningsdelegation

Vissa ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet hanteras av Länsstyrelsen, och beslut fattas av Miljöprövningsdelegationen (MPD).

Det kan röra sig om industrier, deponier, täkter, förbränningsanläggningar, vindkraftparker med mera. Miljöprövningsdelegationernas tillstånd till miljöfarlig verksamhet kan överklagas till mark- och miljödomstol.

 

Uppdaterad
2022-04-20