Vite och stämning

Målen är få inom plan och bygg där mark- och miljödomstolen fungerar som första instans. De vanligaste är vitesmålen.

En tillsynsmyndighet kan ansöka om utdömande av vite om någon inte har följt myndighetens föreläggande. Det kan till exempel gälla förelägganden med stöd av plan- och bygglagen.

Mer sällan förekommande exempel är mål om inlösen och ersättning för intrång i pågående markanvändning.

Mål som inleds genom stämning

Tvister enligt plan- och bygglagen, om exempelvis ersättning på grund av att en detaljplan ändras eller upphävs, inleds genom stämning.

Läs mer om stämningsansökan här:

Uppdaterad
2022-05-23