Samverkan och samarbete

Samarbete med Uddevalla tingsrätt

Nu gör vi det TILLSAMMANS!

Uddevalla och Vänersborgs tingsrätt är geografiskt närbelägna varandra och lagmännen (Johan Sanner vid Uddevalla tingsrätt och Niclas Johannisson vid Vänersborgs tingsrätt) vill se ett utökat samarbete mellan de båda tingsrätterna.

Lagmännen vill minska sårbarheten, höja kvalitén på verksamheten och inte minst främja graden av samarbete inom Sveriges domstolar.

Johan Sanner och Niclas Johannisson har därför antagit de förslag som arbetsgruppen för utökat samarbete mellan domstolarna föreslagit, nämligen:

  • att ha strukturerat samarbete kring bemanning av domstolarna
  • att ha strukturerat samarbete gällande jävsfrågor
  • att ha utökat samarbete mellan handläggarna
  • att ha gemensamma utbildningar riktade till notarier, domstolshandläggare och administrativ personal
  • att ha gemensamma praxismöten riktade till juristdomare
  • att utveckla förutsättningarna att låna lokaler av varandra
  • att ha mer samsyn beträffande styrande dokument
  • att gemensamt erbjuda avlastningssamtal
  • att erbjuda fler gemensamma trivselaktiviteter

 

De båda lagmännen vill rikta ett särskilt tack till arbetsgruppen som bestått av medarbetare från båda tingsrätterna för deras fina arbete!

Uppdaterad
2024-03-22